My3DEXPERIENCE

17. 04. 2019

Jak usnadnit komunikaci, sdílení dat a informací uvnitř firmy i se zákazníky a dodavateli?

Často se setkáváte s problémem, že máte data neřízeně uložena na více místech najednou? Na serverovém uložišti, v emailu, na lokálním disku,... V okamžiku, kdy potřebujete data odeslat do kooperace, pak není snadné zjistit, která z uložených variant je aktuální. Zároveň je třeba zaručit zabezpečený přenos dat. Právě k tomu, a nejen k tomu, je určen balíček My3DEXPERIENCE.

S balíčkem získá každý uživatel 5GB cloudového uložiště přístup ke komunitám a jedinečný přístup do 3DEXPERIENCE Marketplace. Pro uživatele, kteří vlastní licenci Catia V5 a platí pravidelné roční poplatky, je tento balíček zcela zdarma. Za každou licenci Catia V5 tak může uživatel získat 1 přístup My 3DEXPERIENCE. Pokud tedy firma vlastní více licencí, jsou všechny přístupy propojeny v rámci jedné cloudové platformy.


Slovo cloud je v posledních letech skloňováno ve všech pádech a setkat se s ním můžete opravdu všude. Znamená to především to, že o server se stará externí firma, takže nemáte žádné pořizovací náklady na server a jeho údržbu, a především získáte možnost připojit se ke své platformě odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

Cloudové uložiště v rámci platformy 3DEXPERIENCE poskytne zabezpečené uložiště veškerých dat. Díky integrovanému prohlížeči 3DPlay je pak možno uložená data prohlížet, poznámkovat nebo nad nimi vést diskuzní vlákno. Pokud se majitel platformy rozhodne sdílet svá data a informace například s dodavatelem, může jej snadno přidat do své platformy a nastavit, k jakým operacím bude mít pozvaný uživatel oprávnění. Stejně jako můžete poslat email pouze uživateli, který je vlastníkem emailové schránky, je zde podmínkou, aby dodavatel vlastnil také přístup do 3DEXPERIENCE.

Data pak můžete s ostatními uživateli sdílet a aktualizovat. My3DEXPERIENCE není pouze cloudové uložiště, nabízí i další možnosti využití a zefektivnění práce. Uživatelé mohou zakládat komunity (diskuzní skupiny) a v rámci těchto komunit diskutovat společná témata, spravovat firemní intranet, řešit požadavky s dodavateli a zákazníky. Uživatelé se mohou dostat k živé databázi normalizovaných dílů celosvětových výrobců, či nechat si vyrobit vlastní prototypy.

Komunity spadají do širší skupiny, která se nazývá 3DSwym. Obsahují několik nástrojů, které zjednodušují dohledání požadovaných informací v diskuzích, jako je například rozdělení podle témat. Je jedno, zda se jedná o dotaz, nápad, poznámku, wiki, či průzkum. Lze tvořit vlastní záložky, reagovat na veškeré příspěvky a jelikož se jedná o cloudové řešení, tak také přistupovat ke komunitám spravovaným společností Dassault Systémes. V těchto celosvětových komunitách se kromě novinek a best practices může každý uživatel dotazovat na problémy, na které při práci s nástroji od Dassault Systèmes narazil. Případně přidávat své poznatky a know-how. Toto tvoří ve výsledku velice užitečný zdroj informací pro každého uživatele.

Další nezanedbatelnou předností skupiny 3DSwym, tak jeho další předností je 3DMessenger. Je to jednoduchý komunikační nástroj, díky kterému lze nejen jednoduše chatovat, ale i uspořádat videohovory s ostatními uživateli a veškerý obsah komunikace archivovat. Kromě webové stránky je možné 3DMessenger nalézt například i uvnitř CATIA 3DEXPERIENCE, kde má ještě o něco širší využití.

 

 

Každý uživatel si může přizpůsobit vzhled My3DEXPERIENCE využitím nástěnek. Nástěnky neboli 3DDashboards, slučují veškeré aplikace, včetně diskuzí z komunit. Aplikace, které jsou na nástěnky zavěšovány se nazývají widgety. Uživatel tak může sdružit na jedné stránce nejčastěji používané nástroje, jako např. prohlížeč 3D dat, poznámky, oblíbené diskuze, důležité grafy a třeba obsah svého uložiště. Vytvoří‑li uživatel nástěnku pro firemní intranet nebo jako informační tabuli věnovanou konkrétní zakázce, lze nástěnku sdílet, tedy udržovat ji stále aktivní i pro uživatele, který má pouze oprávnění ke čtení, jako je například dodavatel, či zákazník.

 

Pod pojmem 3DXPERIENCE Marketplace se neskrývá tržnice, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale mnohem zajímavější a propracovanější modul. 3DEXPERIENCE Marketplace pokrývá potřeby uživatelů, kteří hledají standardizované díly i těch, kteří hledají dodavatele svých vlastních prototypů nebo nestandardní kusovou, či sériovou výrobu. Sestává se tedy z 2 aplikací Make a PartSupply.

 

V aplikaci Make je možné vyhledat vhodného výrobce vlastního modelu, podle stanovených kritérií, z databáze ověřených výrobců. Kromě 3D tisku, který byl startovací technologií v aplikaci Make, je možné využít i další technologie, jako jsou například tváření za tepla a za studena, CNC obrábění, vstřikování, vyfukování, řezání drátem atd.

Druhou částí 3DEXPERIENCE Marketplace je aplikace PartSupply. Zde se jedná o živou a pestrou databází standardizovaných dílů od celosvětových výrobců. Databáze obsahuje standardní díly, o jejichž správu se starají sami dodavatelé. Takže se nejedná o klasický katalog, ale o stále se rozrůstající databázi. Modely je možné vyhledávat pomocí pokročilé funkce 6WTag a stahovat ve formátech CATIA V5, SolidWorks a STEP. Unikátnost této databáze spočívá i vtom, že vyhledané standardní díly je možné porovnávat mezi sebou, nebo vybírat shodné a podobné od jiných dodavatelů. Není potřeba tedy procházet katalogy oblíbených dodavatelů a dlouze dohledávat alternativy. Díky propojení s touto databází máte vždy po ruce adekvátní náhradu, pokud má váš dodavatel výpadek.

Díky tomu, že My3DEXPERIENCE je cloudovým řešením, je vždy dostupná jeho poslední verze a veškeré aktuální novinky. Jednou z nich bude také nadcházející rozšíření modulu 3DEXPERIENCE Marketplace o aplikaci Engineering. V této aplikaci bude mít uživatel možnost zadat si vlastní poptávku na zpracování digitální dokumentace napříč celým světem.

My3DEXPERIENCE tedy slučuje aplikace, díky kterým můžete spravovat svá data, poznámky a diskuze, sdílet a realizovat nápady, získávat nové dodavatele a posunout svou dosavadní práci na úplně novou úroveň. Zapojte se do komunity Dassault Systèmes a zjistěte sami, jak přínosné to pro vás může být.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě