Možnosti při integraci 2D/3D systémů

elektro Engineering Base 14. 11. 2016

Platforma Engineering Base (EB) umožňuje integraci 3D modelu technologického zařízení a 2D PID, MaR nebo elektro výkresu.

Vzájemná spolupráce firem AUCOTEC AG a UNITEC Informationssysteme GmbH, která začala před několika lety, přinesla spousta užitečných řešení. Výsledkem je možnost výměny dat mezi databázovou platformou EB a čtyřmi standardními systémy pro 3D modelování procesů používaných v oblasti strojírenství, jmenovitě jsou to Solid Edge, Plant 3D, Inventor a Navisworks.

Otevřeno i pro další systémy

Pro integraci EB s uvedenými 3D systémy vyvinula společnost UNITEC neutrální a univerzální komunikační rozhraní, které lze použít pro propojení i na jakýkoli jiný požadovaný 3D systém. Uživatelé EB si tak mohou nyní svobodně zvolit 3D systém, který nejvíce vyhovuje jejich požadavkům. Informace zapsané v objektech 3D modelu jsou propojeny s 2D výkresy procesního a detailního inženýringu. Další možností je pomocí tohoto rozhraní provést integraci na data jiných systémů a to bez dokupování další speciální licence. Takto mohou při optimalizovaných nákladech, sdílet a pracovat s příslušnými daty jednoho společného zařízení procesní a strojní inženýři, spolu s odborníky z instrumentace a elektro aniž by museli mít znalosti z jiného oboru.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě