Mladá generace projektantů již pracuje v Engineering Base

elektro Engineering Base 26. 06. 2017

V rámci dlouhodobé spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, konkrétně s katedrou elektrotechniky, jsme byli osloveni s možností vést odbornou praxi u dvou studentů denního bakalářského studia ve studijním programu „Projektování elektrických zařízení“. Naše společnost byla zahrnuta do spolupráce prostřednictvím fakultního projektu NETFEI.     

Studenti byli již při výuce oborových předmětů a na odborných seminářích seznámeni s projekčním nástrojem Engineering Base. Proto jsme se vzájemně dohodli k realizaci závěrečných bakalářských prací formou plnění jednotlivých úkolů na základě vykonání praxe v naší společnosti. Individuální praxe studentů probíhala od září 2016 do května 2017. Týkala se zpracování dokumentace vybraných částí elektro technologie stanic přenosové a distribuční soustavy. Oba studenti úspěšně absolvovali zkoušku a obhajobu závěrečných bakalářských prací zvládli na výbornou, gratulujeme k získání titulu.

Cílem těchto prací bylo nejen prohloubit poznatky, dovednosti a vědomosti s platformou Engineering Base, ale především seznámit studenty s projekční dokumentací jako celkem - jak dokumentace vzniká, jaké jsou možnosti strukturování, jaké normy jsou směrodatné a platné. Jinými slovy vytvořit si komplexní pohled na rozsáhlou a nelehkou problematiku tvorby projektové dokumentace v oblasti.

Díky spojení aktivního přístupu ke spolupráci s věcnými podněty studentů a možnostmi systému Engineering Base se ukázaly i nové směry, kam jsme schopni uplatnění této SW platformy směřovat. Oba studenti našli v současnosti v naší firmě uplatnění a ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava i nadále pokračujeme.  

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě