Máme výborně nakročeno do dalších desetiletí

elektro Engineering Base ELCAD RUPLAN 23. 11. 2016

Rozhovor s předsedy výkonné a dozorčí rady společnosti AUCOTEC AG - Horst Beran (73) a Lex Bedijs (62). Oba jsou rovněž akcionáři AUCOTEC Holding a Dr. Bedijs se neustále podílí na vývoje software pro AUCOTEC.

Pane Berane a Dr. Bedijsi, protože jste spoluzakladatelé a majitelé, tak vás můžeme nazvat „otci" AUCOTECu. Z jakého důvodu došlo před 30 lety k založení této společnosti?

Beran: Já jsem byl pověřený od svého tehdejšího zaměstnavatele najít vhodný CAD systém pro návrh elektroinstalace pracovních strojů. Bohužel jsem nemohl žádný správný systém najít. Na jednom z předchůdců dnešního veletrhu CeBIT v Hannoveru jsem se setkal s Dr. Bedijsem, který byl čerstvým absolventem univerzity a v té době pracoval v projekční kanceláři. Po tomto setkání vznikl společný nápad ohledně koncepce a dalšího rozvoje zcela nového systému ELCAD. Vývoj tohoto systému byl hlavní činností nové společnosti "Automatisierungs- und Computertechnik Aucotec GmbH", kterou jsme založili spolu s dalšími třemi společníky. Dr. Bedijs: A jeden z našich prvních zákazníků byl vlastně bývalý zaměstnavatel Horsta Berana. Od té doby je projektování strojů a zařízení jednou z naší hlavní oblastí.

Jaké byly největší výzvy v prvních letech?

Dr. Bedijs: Největším problémem bylo najít vhodný hardware, osobní počítače teprve přicházely na trh, plotry byly extrémně drahé, a tak bylo někdy východiskem použít jehličkové tiskárny s vysokým rozlišením. Jedna pracovní stanice stála v té době kolem 70.000 marek. Dalším problémem byla kapacita úložného prostoru pro data - 5 MB místa na pevném disku a 640 kB v RAM paměti! Náš software proto nejprve běžel jen na sálových počítačích.

AUCOTEC byl často ve svém oboru průkopníkem: první software na standardních PC, první verze pod operačním systémem Windows, první propojení grafického systému a tabulkového zpracování dat. Odkud jste získali tyto vize?

Beran: Již na začátku vývoje jsme definovali myšlenku, že takovýto software musí nabídnout konstruktérům více než jen digitální kreslení známé ve standardních CAD systémech.

Dr. Bedijs: V době, kdy operační systém Windows nebyl ještě moc rozšířený, byl již k dispozici náš systém ELCAD kompatibilní s Windows. První osobní počítače například nenabízeli grafický program, takže jsme museli programovat každý pixel zvlášť, což je v dnešní době velice těžké si představit! Naše nápady byly poněkud omezeny dobovým technickým prostředím, a proto každý nový pokrok byl více než vítaný. Když jsme „vycítili" možnosti dalšího rozvoje, okamžitě jsme je využili.

Žádný jiný dodavatel CAE systémů nemá tak široký záběr: od strojírenství přes procesní inženýrství, distribuci elektrické energie až po kabeláže mobilních systémů. Jaká strategie za tím je?

Beran: Na jednu stranu je to výsledek konkrétních požadavků ze strany zákazníků. Když jsme začali vyvíjet řešení pro oblast procesního inženýrství, tak to bylo na základě zadání od našeho zákazníka- bývalé firmy Hoechst AG, která hledala takovýto speciální systém - a tak vznikl AUCOPLAN. Na druhou stranu byl náš sortiment rozšířen akvizicí. V roce 1997 jsme převzali software RUPLAN včetně vývojového týmu. Tímto jsme náš záběr rozšířili o oblast distribuce energie. Naše rakouská partnerská společnost pak měla myšlenku využít RUPLAN i pro návrh kabelových svazků, a tak připravili modul KABI.

Jak došlo k akvizici systému RUPLAN?

Beran: Převzetí nám bylo navrženo bývalou firmou Debis - dceřinou společností firmy Daimler. Věděli jsme, že produktový manažer Dr. Fischer, který se zúčastňoval v 90-tých letech různých setkání výrobců CAD software, usiloval o myšlenku využití nezávislého rozhraní. V té době byl RUPLAN silným nástrojem a my jsme nechtěli přijít o tyto zkušenosti.

Engineering Base (EB) nyní využívá všechny získané zkušenosti AUCOTECu a to v jedné společné platformě s různými oborovými verzemi. Co vás vedlo k tomuto vývoji?

Dr. Bedijs: Na začátku rozhodování o koncepci nového systému pro budoucnost jsme si uvědomili, že neustále narůstající složitost strojů a zařízení potřebuje již plně databázový CAE systém. Proto jsme vyvinuli tuto základní platformu a naše znalosti získané v různých oborech investovali do příslušných oborových verzí. Během vlastního vývoje došlo ještě k určitým úpravám celé koncepce, což je dobře viditelné hlavně z pohledu uživatele - celá platforma se nabízí jako opravdové multioborové řešení s minimalizací různých rozhraní a nezbytného ručního přenosu dat mezi různými uživateli, a to jak ze stejného, tak i spolupracujícího oboru.

Beran: Protože jsme již od počátku předpokládali distribuci EB na celosvětovém trhu, tak jsme se zaměřili na jeho snadné ovládání a použití. Naši zákazníci nyní kladně oceňují tyto vlastnosti EB a to napříč všemi průmyslovými obory.

Co se nyní stane s klasickými AUCOTEC produkty ELCAD, AUCOPLAN a RUPLAN?

Beran: Naše pozice je zde velmi jasná. Mnoho našich zákazníků stále využívá tyto produkty a jsou s nimi spokojeni. Mohou tudíž dále pokračovat ve své práci bez nutnosti přechodu v dohledné budoucnosti na nový systém.

Dr. Bedijs: Budeme určitě pokračovat ve vývoji klasických produktů ELCAD, AUCOPLAN a RUPLAN. Vlastní vývoj bude především zahrnovat obecné vylepšení jako je pohodlnější využitelnost funkcí, modernější vzhled a kompatibilitu s budoucími operačními systémy.

Jaký je váš osobní „zlatý hřeb" v rozvoji společnosti?

Dr. Bedijs: Jedním z hlavních vrcholů pro mě bylo založení akciové společnosti AUCOTEC AG v roce 2003. Díky snížení počtu vlastníků jsme rovněž dosáhli standardizace v oblasti firemních procesů a personálního rozvoje. Oddělení povinností ve výkonné a dozorčí radě učinili každodenní operace nezávislé na vlastnické struktuře.

Beran: Souhlasím s tebou. Za další významný krok vidím rozšíření výkonné rady v roce 2009 o další členy - Uwe Vogt a Markus Bochynek, kteří zaručují další rozvoj AUCOTECu v našem zájmu. To také znamená, že budeme pokračovat v naší tradici - úzkém kontaktu se zákazníky, protože to je a bude i nadále klíčovým faktorem našeho úspěchu. Koneckonců nástup systému EB byl zcela správným krokem, což nám potvrzuje náš růst v posledních letech.

Dr. Bedijs: Nedávná studie nám ukázala, že systém EB v současném stavu vývoje je dostačující pro použití v dalších 20 letech. Architektura celé platformy je velmi kvalitní a zaměřená na budoucnost.

Beran: Ano, ale samozřejmě neplánujeme usnout na vavřínech!

Velice vám děkuji za rozhovor!

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě