Makra pro Engineering Base

elektro Engineering Base makra 05. 03. 2017

V rámci servisní podpory jsou k dispozici nová makra pro platformu Engineering Base (EB). Tato makra vznikla jako reakce na požadavek zákazníka pro rozšíření existující funkce EB.

Aktuálně jsou uvolněny následující makra:

Nahradit symbol

Makro se spouští v otevřeném výkrese na jednom nebo i více vybraných symbolech. Nabídne výběr symbolů stejného druhu jako nahrazovaný symbol. Provede náhradu symbolu, zachová však vazbu na přístroj v projektu, otočení symbolu na výkrese atd.

Uložit report do souboru Excel

Makro spuštěné na list typu Report uloží data vloženého pracovního seznamu jako soubor XLS.

Kompletní přehled maker dostupných v rámci servisní podpory a jejich download naleznete zde.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě