Konzistence a efektivita

elektro Engineering Base 09. 11. 2016

Engineering Base vítězí v SIEMENS Grenoble

Divize Energy Management společnosti Siemens je jedním z předních světových poskytovatelů produktů a služeb pro hospodárný, spolehlivý a inteligentní přenos a distribuci elektrické energie. Rozsah nabízeného portfolia je od zařízení a systémů pro nízké napětí, pro distribuci el. energie pomocí inteligentních sítí, přes automatizaci energetických celků, systému napájení průmyslových závodů až po přenos vysokého napětí.

Technické oddělení se sídlem v Grenoblu hledalo software, který by zvládl účinně a důsledně spravovat veškeré dokumenty potřebné při návrhu a výrobě nízkonapěťových jednotek. Výsledkem byla volba platformy Engineering Base (EB), kdy důležitým kritériem byly zkušenosti výrobce tohoto softwaru v dané oblasti a také efektivita platformy EB.

Úspora času a zvyšování kvality

Před zavedením EB používal Siemens různé SW nástroje, v nichž dokumenty nebyly propojené a jejich údaje nemohly být společně řízeny. Nyní jsou všechny grafické dokumenty k danému zařízení se seznamem přístrojů a souvisejícími kabelovými tabulkami automaticky propojeny, a to včetně dalších technických detailů. „Poté, co jsou data jednou vložena, lze je snadno zobrazit a použít v celém EB projektu“ vysvětluje Bruno Rizzetto, manažer odpovědný za metodiku v technickém oddělení Siemens Grenoble.

Při předchozím způsobu práce bylo potřebné provést každou změnu ručně ve všech odpovídajících dokumentech. Nyní stačí změnu provést pouze jednou na jednom místě a všechny související data a dokumenty jsou automaticky konzistentní.

"Výhodou EB je jeho otevřenost, kdy nyní můžeme efektivněji strukturovat projekty pro naše zákazníky. Takto najednou dokážeme ušetřit čas a přitom zvýšit kvalitu", potvrdil expert z oddělení inženýrinku. Vzhledem k jednoduchému použití slovníků mohou nyní sami uživatelé snadno připravovat a editovat vícejazyčné projekty, aniž by byl nutný ruční zásah na samotných výkresech.

Nepřetržitý růst efektivity

Inženýři v Grenoble získali potřebné know-how díky úzké spolupráci s dodavatelem při nasazení EB. Byla provedena customizace systému zahrnující např. individuální konfiguraci systému, přípravu maker pro automatizaci potřebných kroků a úkolů.

"Díky inovativní změně dosažené nasazením EB padlo rozhodnutí o jeho využití v divizi Energy Management Group SIEMENS" prohlásil Rizzetto. Jeho tým ví, že existují i další kroky, například pro zlepšení integrace dalších dokumentů. "Pravidelný vývoj používání EB nám v budoucnu poskytne potenciál pro další zvyšování efektivity našeho inženýrinku".

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě