KKS značení v energetice a teplárenství

elektro 02. 12. 2016

Počátky aplikace KKS označování u českých a slovenských energetických zařízení se datují od 2. poloviny osmdesátých let minulého století. Jeho název pochází z německého Kraftwerk Kennzeichen System. Jedná se o propracovaný označovací systém, který je určen především pro rozsáhlá energetická a teplárenská zařízení, a to napříč všemi technickými obory.

Jeho tvůrci si kladli za cíl, aby každý detailní přístroj, jenž je obsažen v rozsáhlém technologickém celku, měl své jedinečné označení, umožňující z označovacího kódu rozpoznat i funkci daného zařízení. Identifikace a dohledání každého přístroje je v KKS systému umožněno jak prostřednictvím tzv. technologického řetězce (hledisko funkčního označení), tak také pomocí polohového řetězce. Jinými slovy řečeno, KKS označovací řetězec vyjadřuje, co daný přístroj dělá a kde se fyzicky nachází. Tyto vlastnosti byly později převzaty i do současných evropských elektrotechnických norem.

Definovaná hierarchie značení

Samotné kódování probíhá podle doporučených tabulek a je v základu tvořeno třemi stupni:

  • první (nejvyšší) stupeň obsahuje kódy vyjadřující pořadí a co daná část technologie dělá
  • druhý stupeň (agregát) vyjadřuje funkci nižšího dílčího celku
  • třetí stupeň vyjadřuje druh a pořadí elektrického přístroje (stykač, tlačítko, motor atd.)

Pro tvůrce elektro-dokumentace se KKS označování jeví na první pohled jako značně komplikované a složité. Jeho technická dokonalost vynikne v okamžiku, kdy elektro-projektanti opustí grafický systém (např. AutoCAD LT) a začnou používat vyšší databázové elektro - CAE nástroje. V tomto okamžiku se jednotlivé stupně stávají adresáři a jednotlivá označení do sebe začnou zapadat. Díky provázání označení jednotlivých dokumentů s názvy v nich obsažených přístrojů vyjadřují adresářové řetězce význam a funkci jednotlivých zařízení. Další nespornou výhodou elektro CAE systémů jsou tzv. vytýkací funkce, které značně zjednodušují označování při vytváření a čtení elektrických schémat.

Hmatatelné přínosy pro obsluhu zařízení

Z praktických zkušeností vyplývá, že KKS označování své přínosy uplatní až při použití databázové elektro CAE techniky. Přínosy této techniky ocení nejen tvůrci dokumentace, ale hlavně její koncoví uživatelé. V provozní databázi je tak možné pomocí několika kliknutí přecházet z velkých přehledových technologických schémat do detailu elektrického zapojení a zpět. Krokování v takovéto dokumentaci připomíná spíše surfování na internetu, než těžkopádné prohledávání listu po listu, byť v elektronickém DWG formátu. Databázový přístup přináší obsluze zařízení a servisu hmatatelnou přesnost dokumentace a časové výhody.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě