Jednodušší a bezpečnější projektování za pomoci EB ve firmě Kanzler

elektro Engineering Base 14. 11. 2016

Rakouská společnost Kanzler Verfahrenstechnik (VT) GesmbH - přední celosvětový dodavatel zařízení procesního inženýrství pro čištění průmyslových zplodin a odpadních plynů, katalytického odsiřování a zpracování glycerolu využívá výhod nasazení platformy Engineering Base.

Společnost je dodavatelem především v oblasti farmaceutického, chemického a petrochemického průmyslu, ale působí i v oblasti keramiky, hutnictví a povrchové úpravy. Kanzler je obvykle v pozici generálního dodavatele, čímž je u něho vyžadována vyšší kvalita než jiných subdodavatelů.

Spolehlivost, průběžné a konzistentní plánování při neustálých změnách v oblasti komplexních projektů jsou pro tuto společnost každodenní prací, a to kdekoliv a kdykoliv.

Jeden nástroj pro všechno

Po cenné zkušenosti se systémem AUCOPLAN dnes společnost Kanzler pracuje s databázovou platformou Engineering Base (EB) s naprostou spokojeností: „Místo toho, abychom zakoupili několik různých programů, našli jsme v EB téměř všechny funkce nutné pro efektivní zpracování výrobních procesů." Tato platforma je pro nás základem pro kompletní zpracování oblasti měření i elektro-inženýringu - od vytvoření P&ID schématu do rozkreslení jednotlivých jednotek, jako je požární signalizace subdodavatele, říká Gunter Hadwiger, vedoucí I&E oddělení ve firmě Kanzler VT.

Doposud používané programy byly vzájemně nekompatibilní. Vzhledem k vícenásobným zápisům stejných dat do různých programů vznikaly různé chyby, které vyžadovaly spoustu času na kontrolu a následnou opravu.

EB zaznamená každou změnu a udržuje veškeré objekty a dokumenty včetně externích dokumentů neustále aktuální a jednoznačné ve své centrální databázi. Architektura EB tímto zaručuje neustálou aktuálnost všech objektů a dokumentů i v případě, že pracuje několik týmů souběžně na jednom zařízení. Díky EB Instrumentation tak může nyní Kanzler jednoduše integrovat technologii měření a regulace v P&ID schématu, a to se všemi souvisejícími logickými operacemi.

Přidané hodnoty

Inženýři následně velmi efektivně zpracují smyčky jednotlivých měření, elektro schémata a kabelové trasy. Správná definice kabelů poskytuje přesné podklady pro efektivní výrobu a automatický výpočet délky a průřezu kabelů je při neustálých změnách jen "dětskou hrou". Společně s výpočtem nákladů na jednotlivý materiál a montážní práce je k dispozici jednoznačná transparentnost nákladů na daný projekt.

Přínosy nasazení platformy EB

Gunter Hadwiger, vedoucí I&E oddělení v Kanzler VT: „S Engineering Base máme nástroj, který nám výrazně sníží počet chyb v našem projektu. Tak můžeme ušetřit spoustu času a výdajů od úvodního projektu až po závěrečné uvedení zařízení do provozu, což je skutečnost, která vede ke značnému snížení nákladů na daný projekt."

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě