Jak zefektivnit návrh postupových lisovacích nástrojů?

24. 09. 2019

Návrh postupových lisovacích nástrojů je specifický proces, který vyžaduje použití kombinace různých modulů i různých softwarů.

Cílem je:

 • co nejvíce zjednodušit tento proces
 • maximálně využít pouze potřebné nástroje
 • minimalizovat nákup nepotřebných produktů či dalších softwarů

Proto byl vytvořen nový modul Die Face Design.

Tato aplikace je obsažena v nové licenční roli Stamping Die Designer, kterou lze již nyní využívat v systému CATIA  na platformě 3DEXPERIENCE.

Jelikož však firmy z oblasti automotive pracují stále v systému CATIA V5, je tento modul vyvíjen paralelně i pro CATIA V5. Je vytvořen na základě požadavků a zkušeností uživatelů z oblasti lisovacích nástrojů a je určen především pro ně. Umožňuje tvorbu metodického postupového plánu – layoutu a přípravu komplexní plošné geometrie pro návrh lisovacího nástroje.

 

Die Face Design obsahuje praktický a intuitivní Wizard, který uživatele vede během celého návrhu.

Jedná se o průvodce, jenž uživatelům umožňuje využívat příkazy tak, jak by měly následovat v časové posloupnosti za sebou. Tím se zjednodušuje a zrychluje celý návrh a uživatelé nemusí hledat každý příkaz v panelu nástrojů a neustále se přepínat mezi toolbary. Tento přehledný asistent také názorně zobrazuje, které kroky návrhu jsou již vybrány a které ještě ne, případně které není nutné vybírat. Uživatel tak má přehled v jaké části návrhu právě je a navíc se minimalizuje možnost, že by na něco podstatného pro návrh zapomněl.

V první fázi návrhu uživatel definuje:

 • polohu dílu
 • pozici vůči stolu lisu

K dispozici jsou mu například: analýzy směru střihu či úkosová pro výběr nejvhodnější polohy dílu. Tyto analýzy je možné provádět také v průběhu celého návrhu a mít tak svůj návrh pod kontrolou po celou dobu tvorby lisovacího nástroje i v případě různých změn a modifikací.

V dalších krocích lze snadno plánovat operace: 

 • ohybové 
 • střižné 
 • tvarovací

Ohyby je možné definovat jednoduchým výběrem ohybové hrany a její propagací. Následně se pro tyto ohyby vytvoří rozvinuté tvary, které je možné využít jako základ pro další operace.

Značným přínosem je i automatická tvorba střižných kontur a jejich rychlé rozdělení pouze pomocí úseček ve skicáři. Uživatel tak má hned k dispozici střižné kontury jednotlivých střižníků - jak pro děrování, tak i pro ořez. Kromě toho se z těchto kontur ihned automaticky vytváří plochy pro ořez střižnic a střižníků.

Tímto způsobem lze připravit primární střihy a děrování ve směru lisování, obdobně je to však možné i pro sekundární střihy a děrování v jiných směrech.

 

Efektivním nástrojem tohoto modulu je zajisté plánovač operací. Díky němu je návrh metodického nástřihového plánu – layoutu rychlejší a přehlednější. Připravené ohyby, střižné kontury a další tvarování se pouze rozvrhnou do kroků, jak mají jít v posloupnosti při lisování za sebou. Kroky je možné i dodatečně upravovat dle potřeby a měnit tak metodický nástřihový plán za účelem dosažení co nejlepších výsledků při samotném lisování. Plochy každé operace se mění v návaznosti na předchozí operace.

Finální částí přípravy plošné geometrie pro návrh lisovacího nástroje je domodelování detailních a prodloužených ploch pro ořez dílů nástroje.

 Pro tyto ořezové plochy je nutné zalepení všech děr a otvorů. Toto zvládá modul Die Face Design automaticky na jedno kliknutí.

Modelování prodloužených ploch přidržovačů, tvárnic, tvárníků a dalších dílů se provádí jednoduchou definicí okrajové křivky dané plochy a následně protažením ploch výlisku z jeho okraje po tuto hraniční křivku. Při extrapolaci lze řídit napojení výsledných ploch mezi sebou i s originální plochou výlisku a také způsob vytvoření těchto ploch. Tento proces je však výrazně automatizován a zdokonalen oproti manuální tvorbě prodloužených ploch pomocí běžného plošného modeláře. Je však zaručena asociativita mezi jednotlivými plošnými modeláři, takže lze bez problémů při návrhu kombinovat i s příkazy z běžného plošného modeláře. Kvalita výsledných ploch je vysoká a není problém takové povrchy použít dále při tvorbě nástroje pro ořez tvárníků, přidržovačů atd.

 

Hlavní přínosem produktivního modeláře je:

 • vyšší efektivita při tvorbě povrchů pro postupové lisovací nástroje
 • zkrácení času modelování takových ploch.

Výhodou je také návrh jednotlivých operací a celého metodického postupového plánu – layoutu.

Všechny příkazy jsou po celou dobu návrhu asociativní a je možné kdykoliv provádět různé úpravy :

 • výměna vstupní geometrie
 • modifikace detailních ploch aj.

Toto všechno pak značně zkracuje kompletní proces návrhu lisovacího nástroje a pomáhá tak uživatelům při jejich každodenní práci.

Na platformě 3DEXPERIENCE se role v CATIA jmenuje Stamping Die Designer a má trigram DFR. Samotná aplikace pak nese název Die Face Design.

Pro CATIA V5 je to modul s názvem Stamping Die Face Design a trigramem TDF.

 

Nestihli jste náš webinář na toto téma? Napište si o záznam.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě