Issue management na platformě 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE 04. 08. 2017

Potřebujete se při inovaci výrobku snadno poučit z předešlých chyb, ale chybí Vám informace o předchozích závadách či reklamacích výrobků? Issue Management na platformě 3DEXPERIENCE se postará o jejich evidenci a poskytne neustálý přehled o závadách, které je při inovaci nutné eliminovat.

Neustále se zvyšující tempo technologických inovací přináší stále více výzev a rizik integrace systémů, roste složitost produktů a vzájemná propojenost systémů, které produkt vytváří. Tyto aspekty vedou k většímu množství potenciálních problémů a závad výrobku. Inovátorům nezbývá, než aktivně využívat nástrojů, zabývajících se touto problematikou.

Modul Issue management, součást platformy 3DEXPERIENCE, je zaměřen na standardizaci a zjednodušení procesu zachycení, vyhodnocení a opravy závad, vznikajících po celou dobu životnosti výrobku.
Modul je využitelný ke sledování, řešení a vyhodnocování všech událostí (Issue), ovlivňujících procesy firmy. Jednotlivé události lze spojit s typem výrobku, vyrobeným kusem nebo zakázkou a navrženým řešením. Na základě toho je modul schopen poskytovat komplexní informace o příčině a následku a umožnuje připravit opatření předcházející opakovanému výskytu závady. 

Klíčové přínosy:

  • Šetří čas při řešení problémů a závad v těsném spojení s přidruženými produkty.
  • Umožňuje zapojení celé společnosti do procesu vývoje. Zajišťuje zachycení zpětné vazby od kohokoliv, kdo se podílí na zpracování zakázky a výrobku.
  • Zrychlení nápravných opatření pomocí globálního, integrovaného a dynamického procesu správy požadavků a návrhů.
  • Zrychlení inovace pomocí mapování problémů a požadavků a rozlišení závad s procesem uvolňování výrobku.
  • Vytvoření evidence požadavků s plnou sledovatelností od prvotního zaznamenání požadavku po jeho uzavření.

 

 

Založení požadavku

Po založení požadavku je možné jej připojit k existujícímu produktu, popřípadě propojit s odpovídající dokumentací. Každý produkt tak bude mít připojeny všechny související požadavky a je tak velmi jednoduché dohledat problémy a požadavky s ním spojené.

 

Evidence požadavků

 

Issue Management rozšiřuje množinu důležitých informací o zakázce a výrobku a významně tak přispívá k využití platformy 3DEXPERIENCE jako znalostní databáze firmy.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě