ISO 15926: AUCOTEC ukazuje cestu

elektro Engineering Base 09. 11. 2016

Engineering Base podporuje výměnu dlouhodobě zabezpečených projekčních dat v neutrálním formátu.

Standard pro přenos dat dle normy ISO 15926 doposud není v praxi hojně používaný. Nicméně odborníci předpokládají, že vývojáři budou muset začít tento formát používat, jinak jim „ujede vlak". Při nasazení platformy Engineering Base získávají jeho uživatelé systém, který tento standard podporuje již nyní. Požadavek na zdokonalení vzájemné výměny dat při výstavbě technologického celku původně přišel ze sektoru zpracování ropy a zemního plynu. Nyní je tahounem vývoje tohoto standardu např. sdružení průmyslových společností Fiatech se sídlem v USA, jehož náplní je rozvoj a používání nových technologií s maximální přidanou hodnotou při výstavbě investičních celků.

Zlepšující se řízení projektů a vzájemná výměna dat

Norma ISO 15926 usnadňuje výměnu dat mezi různými systémy, které se používají v průběhu životního cyklu projekce, výstavby a používání technologického zařízení. Přínosem použití datového formátu dle uvedené normy, jako přenosového standardu srozumitelného pro všechny zúčastnění systémy, je lepší řízení projektů a vzájemná výměna dat. Formát umožňuje pohodlnou a konzistentní komunikaci a spolupráci - a následně dlouhodobou zálohu dat v neutrálním formátu, kdy data jsou navíc dostupná i pro editaci pro oddělení údržby technologického celku.

Zavedení nových standardů je časově velmi náročné, a ani norma ISO 15926 se v tomto neliší. AUCOTEC, jako člen sdružení Fiatech, se zavázal, že pomocí otevřené SW platformy Engineering Base přispěje k větší transparentnosti pro všechny zúčastněné strany.

EB ukazuje své praktické uplatnění

AUCOTEC ve spolupráci se spol. EMERSON a sdružením Fiatech v pilotním projektu prokázal, že je platforma EB se svým flexibilním datovým modelem plně v souladu s ISO 15926. Tento projekt byl představen posluchačům na výroční konferenci sdružení Fiatech v roce 2014. V platformě EB bylo možné dle konkrétního zadání provést kompletní „namapování" dat do neutrální formátu. V současné době je EB jediná multiprofesní inženýrská platforma, která prokázala, že je plně v souladu s doposud definovanými pravidly, šablonami a datovým modelem dle ISO 15926. To staví společnost AUCOTEC a jeho platformu EB na čelní pozici v případě potřeby řešení v oblasti zálohování dat zákazníka, a to dokonce i do daleké budoucnosti.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě