Inženýring bez omezení!

elektro Engineering Base 23. 11. 2016

Ušetřit při návrhu technologického zařízení pár týdnů práce - kdo by tohle nechtěl?

Otázkou je jak?! Je velmi dobře známo, že společnost AUCOTEC a její platforma Engineering Base (EB) díky své jedinečné koncepci usnadňuje projektantům práci a šetří tak čas při projektování elektrických zařízení.

Mimořádnou schopnost tohoto projekčního nástroje můžeme vidět například v možnostech jeho integrace do dalších firemních procesů v oblasti procesní automatizace. EB díky své otevřenosti hraje důležitou roli jak při vytváření projekční dokumentace tak i při návrhu software pro řídicí systém a to bez ohledu na to, zdali se jedná o PCS7 od společnosti Siemens, popř. 800xA od ABB nebo Ovation od Emerson.

Dokonalá integrace

Platforma EB je schopna se přizpůsobit jakékoli struktuře, rozsahu a architektuře nejrůznějších řídicích systémů a tím ušetřit týdny práce. Integrace je tak úzká, že mizí hranice mezi oběma spolupracujícími systémy, což potvrzuje i Martin Knabenhans, produktový manažer pro 800xA u ABB ze společnosti ABB.

Souběžné projektování

Při vytváření samotné komplexní dokumentace je projektované zařízení nejdříve zpracováno v EB na základě definovaných parametrů, jako jsou jednotlivá měření, výkony, zatížení atd. Podle druhu zařízení nebo technologie je souběžně zpracovávána kabeláž a jednotlivé signály až po jejich napojení na řídicí systém. „Oba inženýrské systémy se vzájemně doplňují a umožňují mnohem efektivnější řízení a zpracování projektů ve výrazně kratší době a s vyšší kvalitou dat", říká pan Knabenhans. „Což je věc, která s každým Elektro CAE nástrojem nefunguje ".

Jedinečné možnosti

Aktuálně je EB jediný systém na světě, který nabízí možnost integrace se softwarem všech standardních řídicích systémů pro řízení procesů.

Například při integraci s PCS7 (Siemens) jsou hodnoty vložené do databáze EB v různých fázích projektu automaticky zapsány i v softwarových modulech pro PCS7. Na základě takto připravených modulů dokáže EB automaticky vytvořit programové kódy, které jsou pak importovány pomocí IE Wizard pro PCS7.

EB rovněž podporuje přenos informací prostřednictvím rozhraní AdvES. Pokud je přímo v EB prováděna parametrizace a potřebné přiřazení skupin, tak se automaticky přes integraci aktualizují data v PCS7. Takto jsou čtyři týdny plánované práce na velkém zařízení nahrazeny půldenní prací pro zadání dat do EB.

Jiným případem je úzká integrace s řídicím systém Ovation od firmy Emerson. Jedinečné vlastnosti platformy EB vedly společnost Emerson k tomu, že používá a zároveň distribuuje systém EB globálně jako vlastní modul „Ovation Documentation Builder".

Harmonie pomáhá i provozu zařízení

EB je nejen schopen se úzce propojit s různými řídicími systémy, které pak mohou snadno spolupracovat vedle sebe v rámci jedné databáze.

Platforma EB je tak flexibilní, že se použitý řídicí systém může měnit nejen projekt od projektu, ale mohou v harmonii existovat i v rámci jednoho projektu různé hardwarové struktury.

Velmi málo pracovníků obsluhy přichází v průběhu historie zařízení do kontaktu pouze s jedním řídicím systémem. Obvykle se používají dva nebo tři řídicí systémy, zejména u starších strojů nebo technologií. „Skutečnost, že v případech kdy dokumentace celého zařízení nebo technologie je zpracována i s navigační logikou, toto výrazně napomáhá pracovníkům provozu a servisu a poskytuje působivou demonstraci účinnosti a flexibility platformy EB", říká Martin Imbusch, produktový manažer AUCOTEC..

Tito pracovníci zajištující provoz vyprojektovaného zařízení nebo technologie se tak mohou v reálném čase pohybovat ve vizualizačním systému a snadným kliknutím otevírat detailní výkresy s elektrickými schématy zpracované a uložené v EB přímo na monitoru řídicího systému.

Automatizujeme automatizaci

Schopnost vytváření zdrojového kódu přes parametry objektů je krok, který provozní inženýři provádějí opakovaně. V případě generování zdrojového kódu s přiřazením I/O přímo z inženýrského systému EB hovoříme o „nejvyšší úrovni automatizace".

Struktura hardware pak může být definována z řídicího systému a odpovídající informace lze odtud přenést zpět do projekčního nástroje. Rozváděče a jednotlivé PLC karty tak mohou být v závislosti na stupni standardizace generovány zcela automaticky.

Díky tomu mohou být od začátku návrhu rozváděče až po jeho zapojení dosaženy následující výhody:

  • zkrácení potřebného projekčního času

  • minimalizace počtu chyb

  • zefektivnění nezbytné koordinace mezi více systémy.

Tento pracovní postup byl v praxi již několikrát proveden a za pomocí EB ověřen.

Rostoucí přidaná hodnota pro EPC společnosti

Během projektování zařízení musejí být neustále předávána data mezi různými SW nástroji a jejich uživateli. Manuální kontrola předávaných dat je stále účinná, ale jen v případě malých projektů, které se týkají menšího počtu projektantů. Je to však vždy neefektivní proces zahrnující čas strávený na vyhodnocení, kontrolu chyb při přenosu a následném ručním přepisu nalezených chyb s rizikem přehlédnutí změny apod.

Engineering Base eliminuje tyto činnosti, protože transparentně řídí a koordinuje všechny potřebné procesy - i ty z řídicích systémů. Výsledným přínosem je, že projektant všechny práce provádí mnohem rychleji a nedochází ke zbytečným ztrátám a prodlevám. Poskytovatelé EPC (Engineering, Procurement and Construction), kteří spolupracují s mnoha subdodavateli, tak mohou zefektivnit své procesy díky EB a to nejen z pohledu konzistence dat, ale i možnosti nebýt závislý na zvoleném řídicím systému.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě