InnoTrans 2018

elektro Engineering Base 12. 09. 2018

Na mezinárodním veletrhu InnoTrans 2018 bude poprvé firma AUCOTEC AG prezentovat nové řešení „speciální variantnosti“, které je zaměřeno na elektro inženýring v oblasti kolejové dopravní techniky.

 

Správné kombinování variant

Výzva na standardizaci modulů je v kolejové dopravní technice čím dál silnější. Tyto standardizace by umožnily rychlejší vývoj a uvedení vozidel do provozu. Avšak modulární systém používaný v automobilovém sektoru, by zde optimálně nefungoval, protože železniční vozidla se musí přizpůsobit různým regionálním požadavkům.

V Engineering Base (EB) se funkční celky mohou využívat jako moduly v rozšířeném modulárním systému, například pro prosvětlená tlačítka, které se skládají z ovládacích části, indikátorů a světelných zdrojů. Tyto různé kombinace zařízení jsou uloženy jako samostatné komponenty obvodu, což vám ušetří čas na zpracování a kontrolu variant zařízení na listech v projektu.

S EB nejsou jednotlivé články vlaku individuálně navrhnuty pro každou vlakovou soupravu, ale jsou konfigurovatelné z funkčních modulů.

"Tato platforma spojuje individualitu a standardy s výrazně optimalizovaným pracovním postupem," řekl Georg Hiebl, produktový manažer pro oblasti dopravní techniky ve společnosti AUCOTEC.

Flexibilní přizpůsobení

To však nestačilo vývojářům software. Pracovní postup je dokonalý pouze tehdy, když inženýrský SW umožňuje uživatelům svobodu v rámci pracovního procesu.

„Se současným tlakem na náklady, je důležité přizpůsobit proces návrhu firemním standardům – nikoliv opačným směrem, kdy se musí proces podrobit omezujícím vlastnostem návrhového systému,“ řekl Hiebl.

Dále by mělo být možné vše bezproblémově integrovat do IT prostředí.

Pro tento účel je EB vybaveno vícevrstvou architekturou, která umožňuje flexibilní přizpůsobení procesů a bezproblémové propojení s jinými systémy.

"Single source of truth" znamená vždy aktuální

Systém také umožňuje transparentní a jednoznačný změnový management. Mnoho změn v procesu vývoje železničních vozidel je velkou výzvou, zvláště když společně pracují různé kanceláře a různé profese. V Engineering Base pracují všechna odvětví paralelně, a to i současně, na centrálním datovém modelu.

Datový model projektovaného zařízení je automaticky aktualizován a vede k mimořádné kontinuitě údajů nejen pro uživatele, ale i pro individuální výstupní pracovní seznamy pro výrobu. Vždy je možné vidět, co a kým bylo změněno. Datový model EB zajišťuje, že změny provedené jednou v jednom bodě dokumentace se okamžitě zobrazí v jakémkoliv dalším znázornění změněného objektu.

 

 

 

V rámci veletrhu InnoTrans 2018 najdete stánek našeho partnera AUCOTEC AG v pavilonu 6.2, číslo stánku 102.

Zástupce naší společnosti Technodat Elektro, s.r.o. zastihnete na stánku ve dnech 19. - 20. září 2018.

 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě