HDX - CATIA Mechanical Shape Design

CATIA 23. 05. 2017

CATIA Mechanical Shape Design je rozšiřující balíček obsahující nástroje pro tvorbu pokročilých ploch.

Doplňuje rozšířený plošný modelář o další přidané funkce, jako je nalezení extrémů křivky, tvorba hřbetové křivky, možnost vyhlazení křivek či ploch, rozšíření parametrů pro tvorbu zaoblení, tažení proměnlivého profilu po křivce a další.

Další nástavbou je skupina příkazů Devoloped Shapes, které umožňují rozvinout plochy do roviny. Ve složeném stavu lze z plochy přenést geometrii (body či křivky) do rozvinutého stavu nebo naopak nabalit geometrii z roviny na plochu ve složeném stavu. 

Balíček obsahuje ještě jeden doplňující plošný modelář – Freestyle Shaper. Ten poskytuje nástroje pro rychlé a dynamické vytváření tvaru obecných ploch. Zjednodušuje návrh ploch při použití volných tvarů a křivek a usnadňuje modifikaci a deformaci těchto ploch. Uživatel tak má k dispozici veškeré funkce pro tvorbu i velmi složitých komplexních ploch.

Balíček CATIA – Mechanical Shape Design 

Moduly

  • GSD - Generative Shape Design 2 – pokročilý povrchový modelář. Rozšiřuje funkcionalitu GS1 o další možnosti, např. tažení profilů po křivkách s možnosti zadání proměnlivosti jejich parametrů podél řídící křivky, nástroje pro analýzu povrchů a křivek v reálném čase s grafickou zpětnou vazbou pro analytické i vizuální hodnocení.
  • DL1 - Developed Shapes 1 – rozšíření funkcionality GSD o rozvin 3D ploch do roviny. Umožňuje díky definici rozvinutí transformovat libovolnou drátovou geometrie mezi skutečným a rozvinutým stavem v obou směrech.
  • FS1 - FreeStyle Shaper 1 – nástroj pro vytváření stylizovaných tvarů a ploch pro snadné vyhlazení a ořezání křivek a ploch, včetně nástroje pro rozsáhlou křivostní a povrchovou diagnostiku pro zajištění kvality

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě