EXALEAD OnePart

3DEXPERIENCE EXALEAD 29. 03. 2017

Najděte a znovu použijte vaše know-how

Startujete nový projekt? Přemýšlíte nad tím, že by bylo vhodné využít technická řešení nebo součásti z dřívějších projektů?  Pak pravděpodobně čelíte i výzvám a otázkám typu:

„To množství souborů a dokumentace je neuvěřitelné.“

„Prohledáváním starých dat strávím spousty času.“

„Rychlejší je nová konstrukce než nalezení a použití podobného nebo shodného dílu.“

„Nedělali jsme to už pro někoho?“

Řešením, které umožňuje realizovat efektivní vyhledávání, je EXALEAD OnePart.  Urychluje rozhodovací proces, zda vytvořit nový návrh nebo využít stávající. Podstatou je indexace, při které se prohledají zadaná úložiště, zmapují a zaznamenají se informace nezbytné pro rychlé budoucí vyhledání.

Uživatel komunikuje se serverem Exaleadu prostřednictvím internetového prohlížeče.  Pomocí jediného vyhledávacího políčka pro dotaz a sady filtrů, tzv. tagů, je schopen rychle nalézt potřebné informace. Výsledky odpovídající dotazu zobrazí Exalead OnePart přehledně do tabulky nebo seznamu, a to včetně náhledu.

 

  • Vyhledávání 3D dat

EXALEAD OnePart umožňuje vyhledávání 3D dat na základě tvarové podobnosti.  Uživatel si pomocí nastavení procenta shody určuje, jak se může lišit výsledek hledání od referenčního tvaru. Při nastavení 100% musí být geometrie tvarově shodná, při nastavení 50% se vyhledá větší množství tvarově podobných dílů. 

 

  • Fulltextové vyhledávání

Kromě hledání 3D dat lze efektivně vyhledávat i pomocí fultextového vyhledávání. EXALEAD byl původně vyvíjen jako Web search engine (podobně jako Google nebo AltaVista). Díky tomu umožňuje EXALEAD OnePart  intuitivní vyhledávání v metadatech i v obsahu dokumentu, podporuje logické operátory a vyhledávání „nepřesných“ výrazů. Umožňuje dokonce fulltextové vyhledávání v textových blocích některých CAD formátů, například dwg.

 

  • Jak lze tyto možnosti  Exaleadu OnePart využít?

Pojďme si to ukázat na několika příkladech:

Obchodník potřebuje rychle zareagovat na poptávku zákazníka. Musí vyhledat informace ve firemních zdrojích a na základě předešlých zakázek a vlastního know-how stanovit cenu. Zároveň však musí vzít v úvahu rizika, která již na podobné zakázce v minulosti nastala a zakázku nepodcenit. EXALEAD OnePart  mu pomůže rychle vyhledat součást podobnou té, kterou dostal v poptávce v podobě 3D dat, najít projekt, ve kterém byla použita a také potřebnou související dokumentaci. Na základě získaných informací dokáže obchodník připravit nabídku rychleji a lépe.

Konstruktér se potřebuje rozhodnout, zda vytvořit novou součást nebo využít již existující. Ačkoliv se na první pohled zdá, že použitím existujícího dílu ušetří pouze část své práce, důsledek jeho rozhodnutí je dalekosáhlý. Pokud využije existující součást, ušetří práci dalším profesím, technologům, NC programátorům, nákupčím. U velkých firem je dopad správného rozhodnutí opravdu velký a týká se úspor v oblastech, jako jsou certifikace, evidence, množství skladových položek, množstevní slevy při nákupu materiálu a podobně.  EXALEAD OnePart pomůže konstruktérovi najít vhodné kandidáty na opakované použití, porovnat je mezi sebou navzájem. Zároveň nabídne související kusovníky a další související dokumentaci. EXALEAD OnePart umožní konstruktérovi procházet stromovou strukturu sestav a udělat si rychlou představu o kontextu v jakém byla součást použita.

Nový technolog ve firmě nemá ještě dostatek zkušeností s danou výrobou, a proto se často dotazuje zkušenějších kolegů. Tím je jednak vyrušuje od jejich práce, navíc často musí čekat na jejich volný čas.  Pokud má k dispozici EXALEAD OnePart, množství takových konzultací se výrazně sníží. Nový technolog dokáže samostatně a rychle vyhledat skupinu podobných součástí a technologické postupy k nim. Na základě existujícího postupu připraví postup pro nový díl.

Existuje řada dalších možností jak EXALEAD OnePart využít - například analýza duplicit v rámci podnikových dat nebo efektivní přechod na PLM řešení bez plošné migrace stávajících dat. 

 

EXALEAD OnePart je nástroj, který dokáže omezit neproduktivní časy kvalifikované pracovní síly, snížit náklady na konstrukci a výrobu, eliminovat průmyslová rizika použitím ověřeného řešení a zkrátit čas nutný pro dodání výrobku na trh – opakované použití je rychlejší. Několik minut efektivního hledání může firmě ušetřit nemalé prostředky.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě