Ergonomie

3DEXPERIENCE 22. 04. 2020

Zajímá Vás, jak zajistit optimální návrh pracoviště či pracovních úkonů s ohledem na možnosti pracovníků? 


Řešením mohou být aplikace pro hodnocení ergonomie na platformě 3DEXPERIENCE. Díky ergonomickým nástrojům je možné intuitivně vytvářet figuríny ve spojení s funkcemi a produkty tak, aby zajistili přirozenou simulaci činnosti na pracovišti.

Jedna z aplikací umožňuje vytvářet postavy výběrem z nabídky figurín dle populace nebo manuálně pomocí široké škály atributů.

Lze tak nadefinovat všechny důležité parametry figuríny, jako jsou například:výška, váha, barva pleti, obličej, vlasy, oblečení a mnoho dalších. Součástí je rovněž možnost výběru pozice postavy z předdefinovaných poloh nebo volba vlastního polohování s omezením skutečných ergonomických hranic postavy. Tyto hranice jsou znázorněny pomocí analytických nástrojů. Vytvořené postavy lze pak snadno vložit do sestav. Toho je možné využít při návrhu pracoviště, pracovních postupů i pracovních činností. 

Pro řešení ergonomických možností postavy se využívají funkce pro analýzu rozsahu pohybů. Jsou založeny na rozdělení těla figuríny dle kloubů. K dispozici pak je analýza pohybu každého kloubu. Nastavení rozsahu pohybu je automatické dle postavy. Rozsah pohybu je graficky znázorněn a hranice jsou zobrazeny barevně. Hranice pohybu lze ještě více omezit manuální definicí hraničních úhlů.

Co se týká umístění postavy v sestavě, je to možné dle absolutních souřadnic nebo pomocí kompasu jednoduchými tahy ve zvolených směrech. Mimo to lze také definovat stanoviště figuríny, do kterých je možné figurínu snadno umístit. Může se také stát, že potřebujeme například, aby postava držela v ruce nástroj nebo něco nesla a podobně. V takovém případě lze vytvořit vazbu mezi postavou a vybraným produktem. Jakmile se pak změní poloha figuríny, změní se zároveň i poloha přidruženého produktu.

Jednou z dalších užitečných funkcí je analýza schopnosti postavy dostat se do určité pozice. Často se totiž stává, že je potřeba zjistit, zda je člověk vůbec schopný dostat se do požadované pozice, ve které má ještě navíc provádět pracovní úkon. Podobně pak také při zjišťování dosahu figuríny na vybraný objekt, například zjištění, zda člověk dosáhne na ventil, kterým má otočit. Tato analýza nám to pomůže zjistit a díky grafickému znázornění je viditelné i „pohodlí“ postavy v aktuální pozici.


Neméně podstatná funkce z balíčku ergonomických nástrojů je vizualizace pohledu postavy. Uživatel tak má možnost vidět totéž jako navržená postava. Tuto analýzu je možné provádět v každé poloze figuríny. Místo, kam se má postava dívat, lze určit přímo kliknutím na bod pohledu nebo jednoduchým natáčením hlavy a očí. Pro lepší grafické znázornění je k dispozici zraková přímka pohledu. Pro detailnější náhled při držení či uchopení nástroje v ruce je možná volba pohlédnout na ruce. Uživatel tak zjistí, jak při dané pozici a postavení figurína vidí na svůj nástroj, který má v ruce a provádí s ním pracovní činnost.

Rozšiřujícími nástroji ergonomických modulů jsou simulace pohybu při pracovním úkolu. Lze tak definovat aktivitu postavy, kterou je možné poskládat z běžných pracovních činností, jako jsou chůze, uchopení, zvednutí, položení, posunutí, používání nástroje a další. Tyto činnosti jsou předdefinované. Následně je možné časování aktivit a získat posloupnost jednotlivých úkolů. 


Díky Ergonomii na platformě 3DEXPERIENCE je možné zajistit řešení ergonomických požadavků produktu. Můžeme také snížit rizika lidských faktorů na pracovišti a zjistit celkové možnosti. Zobrazení pracoviště s pracovníky umožňuje maximalizovat využití pracovního prostoru. Vizualizace pracovních činností postav vede ke snížení počtu návrhů a zvýšení bezpečnosti a produktivity. 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě