Engineering Base ve firemním časopisu společnosti PRE

elektro, Engineering Base, 19. 02. 2016

Společnost PREdistribuce publikovala ve svém časopisu článek pojednávající o výhodách nasazení platformy Engineering Base.

Engineering Base se stal novým softwarem pro uživatele PREdistribuce, který slouží k připomínkování a archivaci projektové dokumentace stavebních částí transformoven 110/22 kV.

Výsledkem nasazení systému je pevně definovaná struktura dokumentů ve formě PDF souborů, nad kterými probíhá veškeré připomínkování, kdy se originální dokumenty archivují až na konci celého procesu. Řešení zprostředkovává v každé fázi informace o stavu projektové dokumentace všem zainteresovaným stranám a je zároveň podkladem pro systémovou i věcnou kontrolu.

Celé znění článku naleznete tomto odkazu.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě