Engineering Base a AMAZONEN - WERKE

elektro Engineering Base 05. 12. 2016

Výrobce zemědělských strojů AMAZONEN-WERKE zlepšuje své inženýrsko - technické procesy ve spolupráci se softwarovou platformou Engineering Base.

Spolupráce přináší ovoce

Společnost AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co KG se rozhodla pro platformu Engineering Base (EB) od německého výrobce AUCOTEC. Cílem je použít tuto platformu jako globální CAE systém pro návrh a zpracování elektro dokumentace v rámci celé skupiny. Toto rozhodnutí bylo pro globálně působícího zemědělského výrobce strojů zvláště důležité, protože systém bude použit nejen pro účely vývoje strojů, ale následně také pro poskytování odpovídajících konstrukčních a servisních informací všem zúčastněným subjektům.

AMAZONEN s přibližně 1800 zaměstnanci a obratem přesahujícím 500 milionů € je jedním z předních výrobců moderních rozmetadel hnojiv, postřikovačů pro ochranu rostlin, secích strojů a strojů na zpracování půdy. V současnosti se EB stal základní platformou pro zpracování kompletní elektro-dokumentace, a to od předběžného návrhu stroje, přes vlastní vývoj až po podporu sériové výroby, včetně komunikace s ostatními odděleními. Po nasazení platformy EB v severoněmecké centrále Amazone v Hasbergenu se budou další konstrukční pracoviště rozšiřovat i do všech zbývajících poboček.

Soudržný tok informací

„EB pro nás zabezpečuje jasný tok informací od zadávací dokumentace, přes externí dodavatele, interní část výroby až po závěrečný servis", vysvětluje Michael Nagel, vedoucí elektrotechnického rozvoje. „Tím se výrazně zvýšila kvalita schémat a souvisejících dokumentů a s tím související dostupnost odborných informací pro nás." Důležitou podmínkou při výběru systému byla jeho konfigurovatelnost, neboť AMAZONEN stroje se skládají z mnoha modulů a jejich variant. Dalším požadavkem byla možnost integrace na používaný PLM systém. „Věřili jsme, že toho s EB můžeme dosáhnout", říká Uwe Mayer, který významně podpořil výběr a implementaci systému jako externí konzultant. Po dobu tří měsíců bylo nasazení a přizpůsobení EB testováno experty z oblasti zemědělských strojů. „Engineering Base vyhrál díky snadnosti použití, stejně jako 100% on-line dostupností dat z důvodu plně databázové struktury", říká Mayer a zdůrazňuje vzájemný vztah mezi uživateli EB a AUCOTEC týmem. „AUCOTEC dokonale rozumí našim požadavkům a pomáhá nám je společně realizovat."

Engineering Base spoléhá na své silné stránky

„Podařilo se nám navázat spolupráci s důležitým zákazníkem v podobě firmy AMAZONEN-WERKE, který se nyní může také podílet na dalším rozvoji EB", říká Uwe Vogt - výkonný ředitel AUCOTEC AG. „Modularita strojů a zpracování části dokumentace externími odděleními dělají AMAZONEN ideálním partnerem, protože to je přesně ta oblast, ve které EB může optimálně spoléhat na své silné stránky", vysvětluje Uwe Vogt a dodává: „Těšíme se na doslova plodnou spolupráci!"

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě