Dotace na projekt "Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro"

23. 04. 2021

 

Naše společnost Technodat Elektro, s. r. o. poskytuje podporu v nasazení systémů pro zpracování databázové dokumentace přes různé oblasti průmyslu, energetiky a dopravní techniky. Společnost Technodat Elektro, s.r.o. se rovněž zabývá vývojem souvisejících a podpůrných softwarových nástrojů a jejich aplikací.

Jedním ze strategických cílů je i tvorba SW pro podporu digitalizace projektové dokumentace staveb, technologických systémů či strojů ve spojení s pojmem a významem současného trendu digitalizace známého jako Průmysl 4.0.

Na projekt nazvaný „Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro“ byla podána žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzva APLIKACE – VÝZVA VIII, PO - 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.

Předmětem projektu je řešení určené pro provozovatele a majitele technologických celků a obsahuje dva moduly:

Modul A - Webový datový portál pro objektově orientovanou dokumentaci.

Nově vytvořený datový portál přinese možnost přístupu a správy dat včetně instalačních sestav podporovaných systémy ze strany Technodat Elektro, s.r.o.. Přístup bude zajištěn pro jednotlivé skupiny našich zákazníků z oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie, chemického průmyslu a dopravní techniky. Cílem je rovněž zajistit podporu procesů souvisejících s přenosem a výměnou elektronické formy dokumentace a souvisejících dat mezi zadavatelem a zpracovateli. Datový portál umožní plnou podporou životního cyklu dokumentace a poskytuje nástroje pro přistup k datům při tvorbě informačních modelů staveb a datových modelů technologií pro průmyslová a energetická odvětví.

Modul B – Automatizovaná tvorba dokumentace technologií elektrických stanic přenosové a distribuční soustavy prostřednictvím plně databázového systému Engineering Base.

Modul B by měl poskytnout nové softwarové nástroje pro nahrazení stávající ruční tvorby projektové dokumentace DTS plně automatizovanou, případně poloautomatizovanou tvorbou s využitím systému Engineering Base. Tento požadavek souvisí s nasazením a rozvojem nových technologií SMART GRID.

Modul B by měl mimo jiné přinést následující výhody:

  • sjednocení formy a typizace projektové dokumentace „chytrých“ DTS napříč stavebním řízením
  • výrazné zkrácení času potřebného pro tvorbu dokumentace s nulovou tolerancí chybovosti.
  • odbourání doposud nutné kontroly ručně tvořené dokumentace

Vytvořené moduly budou po jejich ověření zařazeny mezi další nabízená řešení platformy Engineering Base v rámci standardních obchodních aktivit společnosti Technodat Elektro, s.r.o.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě