Dokonalé řešení pro generální dodavatele

elektro Engineering Base 25. 10. 2016

Všestrannost Engineering Base významně urychluje procesy ve firmě TBP

TBP Group je rodinný podnik se sídlem v rakouském Linci, který působí na trhu již 65 let. Původně byl založen jako poskytovatel inženýrských služeb pro papírenský průmysl. V dnešní době má více než 100 zaměstnanců po celém světě a podporuje rovněž významné projekty v odvětví energetiky a zpracování škrobu a cukru.

Jako generální dodavatel, je TBP odpovědný za kompletní inženýring celého zařízení. To zahrnuje návrh procesů, zadávání a řízení výběrových tendrů, návrh technologie, potrubí, I&C, elektro inženýring a dokonce i kalkulací nákladů.

„Velmi snadné řešení"

Společnost TBP, kladoucí důraz na maximální efektivitu svých procesů, se dozvěděla o Engineering Base (EB) díky zakázce získané od firmy Südzucker. A nyní používá systém i u jiných projektů. „Flexibilita EB je klíčová pro plnění velmi různorodých požadavků našich zákazníků," říká Thomas Hennerbichler, projektový inženýr pro I&C návrh a automatizaci.

Pro nový závod na zpracování škrobu firmy Südzucker v Zeitzu musela firma TBP integrovat data od více než 10 různých dodavatelů v rámci celého závodu. „Byla to skutečná výzva, ale díky schopnosti EB používat předdefinované seznamy pro výměnu dat a inteligentní import byl problém velmi snadno řešitelný." Říká Hennerbichler. Díky spolupráci firem AUCOTEC a TBP na přizpůsobení systému, vznikly v nástroji Engineering Base zcela nové funkcionality.

Přehlednější a promyšlenější potrubí

Pro potřebu komplexního přehledu nad určitými daty projektu byla do EB přidána funkce pro jejich sledování. Tato funkce výrazně snižuje nekontrolovatelné zadávání dat, zamezuje vzniku chyb a zvyšuje kvalitu dat. „Toto nám výrazně usnadnilo datovou výměnu, což je pro nás obrovská výhoda." Říká Thomas Hennerbichler.

Inteligentní strukturu a členění jednotlivých potrubí lze vytvářet současně. Takto je možné vkládat informace o směru proudění, médii apod. ke každému objektu. Funkce sledování těchto dat potom automaticky zobrazuje topologii všech dílčích segmentů.

„Skutečně konzistentní"

„Díky systému EB jsme obdrželi opravdu konzistentní dokumentaci pro technologii zpracování škrobu, od blokového diagramu, až po kompletní návrh řízení a ovládání kdy všechny obory pracují se stejnou databází." Píše profesionál na inženýring.

Toto sjednocení značně urychluje proces inženýrství. Předdefinovaná zapojení obvodů měření a obvodů akčních členů byla pouze automaticky zkopírována z databáze. Velice snadné bylo také generování kusovníků a dispozičních schémat pomocí jednoho zdroje dat v jednom nástroji. Hennerbichler dodává na závěr: „Všestrannost EB je ideální pro komplexní přehled nad projektem."

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě