Digitalizace vodní elektrárny Lipno I

elektro ELCAD 05. 12. 2016

Od roku 2010 provádí firma Technodat Elektro s.r.o. a její divize Engineering zakázku kompletní digitalizace elektro-technologie vodní elektrárny Lipno 1 na úrovni DSPS.

Vodní dílo Lipno 1 je v majetku společnosti ČEZ. Jako součást vltavské kaskády byla elektrárna vybudována v průběhu let 1953 - 59 a v současnosti je vybavena dvěma plně automatizovanými soustrojími s Francisovými turbínami, každé o maximálním výkonu 60 MW. Elektrárna poskytuje čistý zdroj energie a slouží také jako pomocník při regulaci toku Vltavy. Díky rychlému najetí na plný výkon (doba náběhu je pouze 150 sekund) se elektrárna Lipno využívá zejména jako špičková elektrárna, a také k regulaci celostátní energetické soustavy.

Kompletní dokumentace napříč celou rozvodnou od 110 kv až po 0,4 kv

Zpracovaná DSPS části elektro zahrnuje kompletní rozvodnu R110kV, včetně dvou transformátorů vyvedení výkonu generátorů 15/110 kV a dvou transformátorů 110/22 kV. Dále jsou zpracovány rozvodny 15kV obou generátorů a kompletní rozvodny vlastních spotřeb na úrovni 0,4 kV AC a 220 V DC záložního napájení. V současnosti digitalizujeme rozvodnu R22 kV.

Tím však práce na digitalizaci elektrárny Lipno nemusí končit. Díky použití software ELCAD/AUCOPLAN lze zpracovat také obvody MaR a technologie generátorů, které tak mohou být součástí jedné dokumentace.

Praktické využití KKS kódu v obsáhlé dokumentaci

V rámci vodních elektráren byl zaveden systém značení KKS. Tento systém značení bylo nutno zohlednit ve zpracované dokumentaci. Se značením KKS se proto v projektu setkáváme na několika úrovních. Jednak je to samotná struktura projektu, ale KKS je využíván také při značení všech prvků a tudíž jej lze využít i k vyhledávání přístrojů v navigátoru ELCAD. Samotná Databáze KKS na Lipně obsahuje v tuto chvíli přes 8500 jednotlivých záznamů o značení systémů, okruhů, přístrojů a umístění.

Komplexní databázová dokumentace pro údržbu zařízení

Jelikož dokumentace daného zařízení je rozsáhlá (databáze zatím obsahuje cca 4,5 tis vzájemně provázaných výkresů) uživatelé mají možnost rychlého vyhledávání a orientace v digitalizované dokumentaci prostřednictvím navigačních funkcí systému ELCADmaintenance (servisní licence).

Díky tomu, že jsou všechny dokumenty „živé" a vzájemně provázané, jsou uživatelé pomocí navigačních funkcí schopni vyhledat jakýkoliv prvek/obvod na několik málo kliknutí, ať do dokumentace vstupují přes jednopólová schémata, dispoziční výkresy, nebo třeba přes tabulky svorkovnic. Jedním z významných přínosů kompletní digitalizace je totiž i zkrácení doby při vyhledávání závad.

Článek pojednávající o KKS značení naleznete zde.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě