Digitalizace transformovny Sokolnice spol. ČEPS, a.s.

elektro RUPLAN 06. 12. 2016

Technodat Elektro s.r.o. a její skupina Engineering realizovala zakázku na kompletní aktualizaci elektro-technologie transformovny Sokolnice na úrovni DSPS.

V rámci let 2011-13 firma Technodat Elektro s.r.o. a její divize Engineering realizovala zakázku na kompletní aktualizaci elektro-technologie transformovny Sokolnice na úrovni DSPS.

Transformovna Sokolnice je v majetku firmy ČEPS, a.s. a tvoří důležitý uzel jižní větve přenosové soustavy ES ČR. Součástí rozvodny je také propojení na energetickou soustavu přenosem do Rakouska a na Slovensko a tím je důležitá i z mezinárodního hlediska.

Nově zpracovaná dokumentace zahrnuje detailní digitalizovanou DSPS části elektro v rozsahu 11x 425kV polí, 2x transf.400kV, 14x 245kV polí, 2x transf. 200kV, včetně obvodů vlastní spotřeby a řídicího systému firmy SIEMENS. Jednotná databáze aktualizované dokumentace DSPS je dostupná všem odpovědným pracovníkům ve formě instalace klient - server a lze do ní nahlížet či poznámkovat.

Jelikož dokumentace daného zařízení je rozsáhlá (databáze obsahuje cca 17 tis vzájemně provázaných výkresů) uživatelé mají možnost rychlého vyhledávání a orientace v digitalizované dokumentaci prostřednictvím navigačních funkcí systému RUPLANmaintenance (servisní licence).

Nelze pominout i splnění požadavků na digitální archivaci u zákazníka. Výstupy dokumentace byly dodány jednak v nativním formátu systému RUPLAN pro zmíněné aktivní prohlížeče obsluhy a údržby rozvodny a vedle toho ve specifické struktuře a formátu PDF dle požadavků digitální archivace ČEPS.

Struktura výkresové databáze projektu odpovídá požadavkům daných technickými normami firmy ČEPS, a.s.. Každý list dokumentace má vygenerováno vlastní archivní číslo ve formátu dle TN ČEPS,a.s. pro rychlou identifikaci.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě