Další krok ve standardizaci elektro-dokumentace vn/vvn rozvoden

elektro RUPLAN 27. 08. 2018

V rámci kontrolního mechanismu předávané elektro-dokumentace vznikne jednotná referenční databáze

Standardem pro zpracování elektro-dokumentace rozvoden je systém RUPLAN EVU. Při předávání projektů vytvořených v tomto systému probíhá ze strany energetických společností kontrola dodané dokumentace. Tato kontrola je založena na aktuálních standardech jednotlivých energetických společností.

Požadavek na vyšší úroveň kontrol

V rámci kontrolního procesu pomocí QS modulu dochází k odhalení celé řady základních formálních (logických) nesrovnalostí v projektu vůči EVU standardu. Tato kontrola ovšem neodhalí nedostatky grafického charakteru vázané na firemní grafický standard dané energetické společnosti. Jedná se o dlouhodobě neřešený problém, který je historicky založen na nejednotnosti symbolových databank, např. nejednotné formuláře, symboly, objekty a VDR šablony.

Nové řešení s podporu energetických společností

S přechodem na novou verzi RUPLAN EVU je připraveno nové řešení - vytvoření jednotné referenční symbolové databáze. Na přípravě této databáze se výraznou mírou podílí sama energetická společnost, která bude danou databázi živě udržovat na webovém portále https://portal.ruplan.cz. Odpadnou tím problémy nejenom u starších neodladěných projektů, ale i nově realizovaných, s cílem zavést jednotnost a kompatibilitu RUPLAN - projektů.

Start s novou verzí RUPLAN EVU 4.90

Celý proces je realizován s nasazením nové verze systému RUPLAN EVU 4.90 a po následném zanesení do standardů energetických společností bude povinný. Očekávaným výsledkem je další krok ke zlepšení kontrolního procesu přejímání elektro-dokumentace energetických společností.

 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě