Composer | Rychlá tvorba interaktivní dokumentace

CATIA 3DEXPERIENCE 08. 03. 2017

Výrobní a uživatelská dokumentace jsou neodmyslitelnou součástí produktů a pro úspěch na trhu klíčové. Úzkým místem může být aktuálnost, resp. správně propojený vývoj verzí.

Jejich kvalitní provedení umožňuje opakovanou výrobu, ovlivňuje množství chyb v jejím průběhu a uživateli zase umožní produkt pochopit, porozumět smyslu a struktuře. Dlouhá léta se za dokumentaci považoval text doplněný obrázky, výkresy a tabulkami. Nyní se mění pohled na celou problematiku. Většina výrobků ve strojírenství vzniká na platformě 3D konstrukčních nástrojů. Tento trend vybízí k využití maximálního množství informací uložených ve 3D modelu.

Ve firmách je často potřeba vytvářet:

 • ilustrace k manuálům
 • animace pro školicí materiály
 • servisní a montážní instrukce
 • dokumenty pro web

To mají na starost nejen pracovníci konstrukce a vývoje, ale často i ti z oddělení technologie, montáže, výroby a obchodu. Ti však nemají přístup do CAD systémů. 

Jak může pomoci Composer?

 • Zobrazit 3D data a využít pro tvorbu vlastního obsahu. Obchodníci mohou odměřovat, tvořit řezy nebo připravovat materiály pro obchod a marketing, aniž by museli kontaktovat konstruktéry. Ještě vyšší úroveň on-line dokumentace označujeme pojmem „konfigurátor“. Používá se především právě v oblasti marketingu a obchodu. Marketingový aspekt umožňuje zákazníkům porozumět rozsahu nabízeného sortimentu a „ochutnat“ digitální podobu výrobku.
 • Načíst 3D data ze všech běžných 3D CAD systémů. Tato data následně převede na odlehčenou XML strukturu, ze které pak uživatel vytváří pohledy, detaily, animace atd.
 • Ačkoli načítá velká data z CAD systémů, sám vytváří soubory zmenšené v poměru 1:40.  Práce s Composerem tedy neklade tak velké nároky na hardware. Toto následně velmi zjednodušuje předání výstupních souborů zákazníkům. 

Obsah může být distribuován ve formátech:

 • SMG
 • EXE soubor, který v sobě obsahuje i interaktivní prohlížeč Composer Player a umožní zákazníkovi prohlížet vytvořený soubor aniž by vlastnil licenci Composeru
 • PDF
 • vektorové formáty SGM, SVG
 • obrázkový TIFF
 • možnost propojení prostředí Composeru se všemi programy MS Office
 • AVI

Zpracovávaná data zákazníků jsou mnohdy velmi citlivé interní materiály, a proto je otázka jejich zabezpečení velmi důležitá. Composer dokáže zajistit výstupní soubory těmito způsoby:

 • Uživatel si může nastavit například vypnutí možnosti odměřování, řezů, stromu, možnosti ukládání nebo možnosti vytváření simulací.
 • U každého výstupu ve formátu .exe lze nastavit datum expirace. Po jeho uplynutí nelze soubor otevřít.
 • Soubory lze opatřit heslem a nastavit redukci kvality výstupu.
 • Vytvářená videa lze opatřit podpisem firmy, která výstup vytvořila nebo upozorněním na důvěrný obsah, které je nutno odsouhlasit.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě