ČMŽO nasazuje inženýrskou platformu Engineering Base

elektro Engineering Base 26. 02. 2018

Společnost ČMŽO - elektronika s.r.o. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost zaměřená na projekci, vývoj a výrobu řídících a podpůrných systémů železničních vozidel s vlastními montážními kapacitami. Vlastní vývoj a výroba je směřována především do oblasti rekonstrukcí elektrické výzbroje kolejových vozidel a systémů diagnostiky provozu a závad.

V nedávné době společnost ČMŽO – elektronika uskutečnila strategické rozhodnutí o nasazení nového SW řešení pro zpracování projekčních a konstrukčních schémat, ale také pro přípravu výrobních podkladů pro montáž a dodávku dokumentací pro zákaznické řešení. Dosavadní způsob kreslení elektrických liniových a montážních schémat byl vyhodnocený jako nedostačující, hlavně v souvislosti s neustále narůstajícím počtem zakázek. Hlavním cílem nasazení nového SW byl předpoklad na zrychlení projekčních prací a zabezpečení koordinace mezi projekcí,  nákupem a výrobou, kdy je kladen největší důraz na co nejlepší zautomatizování výstupů pro výrobní dokumentaci. ČMŽO – elektronika se rozhodla tyto cíle naplnit s inženýrskou platformou Engineering Base.

V současné době probíhá implementace SW řešení do podnikového prostředí a probíhá testovací provoz na pilotních projektech. „Implementace a i samotné používání Engineering Base je jednodušší než jsme čekali, hlavně v souvislostí s technickou podporou dodavatele SW firmou Technodat. Další výhodou softwaru je jeho prostředí, které je založeno na systému Windows a ostatní projektanti se prakticky naučili s platformou pracovat během jednoho dne.“ vyjádřil se Luboš Meloun, vedoucí projekce v ČMŽO – elektronika.

Závěrem Luboš Meloun se svým týmem dodává: „Už v první fázi při představení nového SW a nyní i v testovacím provozu bylo jasné, že implementace Engineering Base přinese nemalé úspory, ať už finanční či časové, a stane se pevnou součástí naší společnosti. Hlavní výhodu při nasazení platformy Engineering Base je její možnost customizace na míru zákazníka, kdy v našem případě je v oboru kolejových vozidel specifické kreslení jak obvodových, tak konstrukčních výkresů.“

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě