Čerpejte z fondů EU v roce 2018 na digitalizaci, vývoj a výrobu

o nás 27. 12. 2017

Do roku 2020 rozdělí program Technologie mezi tuzemské podnikatele přibližně 6 mld. korun. 

  • Název výzvy: Technologie – Průmysl 4.0
  • Termín pro plné žádosti: od 12. 2. 2018 do 14. 5. 2018

Primárním cílem programu Technologie je podpora mikro a malých podniků. Vyhlášeny budou současně dvě výzvy (IV. a V.). První výzva bude určena podnikatelským subjektům s minimálně 3 letou existencí na trhu a druhá bude zaměřena pouze na podnikatelské záměry začínajících podnikatelů - s pomocí dotace mohou zakoupit potřebné technologické vybavení, především výrobní stroje.

Dotace je určena pro projekty digitální transformace. Hodnocen bude posun oproti současnému stavu v oblastech:

  1. Infrastrukturní vrstva zajištující propojitelnost prvků (wifi, kabely, IoT)
  2. Infrastruktura zajišťující sběr relevantních dat, sledování toků, datová uložiště (senzory/čipy/čtečky/kamery)
  3. Optimalizace procesů, komunikace mezi prvky, pokročilá analytika, systémy MES, CAM
  4. Digitalizace průběhu zakázky, její provázanost na interní systémy, sklady, výdejny materiálu, kontrolu kvality, balení, expedici, vizualizace procesu.
  5. Digitalizace předvýrobní fáze, vývojový software, výpočty, simulace, příjem informací od dodavatelů v digitální podobě
  6. Provázanost post výrobních procesů na ERP, účetnictví a logistiku s cílem optimalizovat náklady
  7. Využití algoritmů a AI při řízení velkých dat, machine learning, prediktivní analýzy, virtuální realita, simulace opotřebení strojů
  8. Komunikační platforma pro spolupráci,  3D tisk, aditivní výroba

Obecné informace najdete ZDE.

V případě, že chcete žádat o dotaci, ozvěte se nám. Poskytneme aktuální informace o zajištění potřebné technologie a bodového ohodnocení pro získání dotace.   

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě