CATIA V5 – MTE (Mold Tooling Creation)

CATIA 30. 05. 2017

Balíček určený především pro konstruktéry forem. Komplexní moduly zaručují veškerou funkcionalitu pro zjednodušení a zautomatizování návrhu forem.

Mimo rozšířené prostředí sestav obsahuje rovněž rozšířený objemový i povrchový modelář a modul pro tzv. léčení ploch. Nástavbou pro práci s formami je modul pro tvorbu dělící roviny, díky němuž je možné snadno extrahovat a rozdělit plochy dílu pro jádro i dutinu. Následně je možné tvořit celou formu v modulu pro konstrukci forem, který umožňuje rychlou skladbu sestavy pomocí přednastavených dílů. Pozice dílů vychází z připravené referenční geometrie.

Díky asociativní konstrukci je možné díly (i jejich pozici) snadno modifikovat a rovněž je možné využívat normalizované díly. Jednotlivé díly formy se pak automaticky upravují (např. při vložení vodícího pouzdra se automaticky vytvoří díry do desek, v nichž je pouzdro uloženo).

Balíček obsahuje taktéž modul pro rozpoznávání tzv. mrtvé geometrie. V případě práce s daty bez historie (např. z formátu STEP) je možné rozpoznat jednotlivé prvky na dílu (např. díru, zaoblení, …) a zpětně tak obnovit historii dílu.

Balíček s rozšiřující funkcionalitou pro konstrukci vstřikovacích forem obsahuje moduly:

  • PDG - Part Design 2 – pokročilé modelování objemů; zjednodušuje návrh komplexních dílů objemového modelování v intuitivním prostředí.
  • ASD - Assembly Design 2 – pokročilé tvorby sestav; umožňuje i tvorbu dynamických řezných rovin, rychlou navigaci v hierarchii sestavy, kontrolu kolizí, poznámkování ve 3D, realistický rendering.
  • GS1 - Generative Shape Design 1 – rozšiřující povrchový modelář; tvorba 3D prvků z ploch, tažení profilu podél křivky, n-strané rozšiřování ploch, ořezy pomocí křivek, těles, apod.; pokro-čilé funkce jako zaoblování a přechodové plochy.
  • CCV - Core and Cavity Design 2 – speciálně sestavenou sadu nástrojů pro práci v tvarové dutině vstřikovací formy. Umožňuje odvodit od objemového nebo povrchového modelu součásti tvarovou dutinu včetně tvarových kluzných jader a vytvořit dělicí plochu s respektováním principu vyrobitelnosti součásti.
  • MTD - Mold Tooling Design 2 – nástroje pro celkové konstrukční řešení sestavy formy. Pracuje se zabudovanými katalogy stavebnicových komponentů forem od mnoha významných výrobců. Rozšiřuje možnost použití standardních komponentů o nestandardní typorozměry a tvarové úpravy. Produktivně řeší problematiku vstřiku, chlazení a vyrážení dílů.
  • HA1 - Healing Assistant 1 – nástroje pro opravu geometrických chyb, které mohou vzniknout při přenášení dat mezi různými CAD systémy ve standardních formátech IGES, STEP, apod. Pokročilá funkcionalita pro porovnávání geometrie součástí.
  • FR1 - Part Design Feature Recognition 1 – rozpoznání a znovuvytvoření parametrických tvarových prvků (features) na neparametrické geometrii, která byla např. importována prostřed-nictvím standardních rozhraní.
  • TG1 - Tooling Design 1 – sada nástrojů pro návrh jakýchkoliv formovacích nástrojů. Obsahuje katalogy stavebnicových komponentů a také speciální algoritmy, které zaručují provázanost všech komponentů a jejich topologických operací v nástroji. Podporuje souběžný návrh nástroje a optimalizace velikosti ořezových ploch. Automaticky vytváří technologické informace prvků vrtání.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě