CATIA V5 – HCX (Mechanical Shape Optimization)

CATIA 01. 09. 2017

Jedná se o balíček obsahující nástroje pro tzv. morphing neboli řízenou deformaci ploch.

CATIA V5 - HCX obsahuje nástroje pro lokální i globální morphing složitých tvarů. K deformaci ploch jsou na výběr dvě možnosti. Pro manuální deformaci si uživatel volí cílovou geometrii (kterou si vytvoří) a jednotlivé parametry (hraniční křivky, posun či prohnutí plochy, …), podle kterých se deformace provádí. Druhou možností je provádět morphing tvaru porovnáním nominálního a reálného tvaru.

Vstupem je nominální plocha a spolu s ní naměřená data reálného produktu po zkouškách (např. ze skeneru či softwaru pro 3D měření aj.). Pomocí analýzy zjistíme rozdíly mezi nominálem a reálným tvarem. Následně s využitím analýzy provedeme automatickou deformaci tvaru, kterou můžeme řídit pomocí parametrů. Výsledná plocha je tak deformací nominálního tvaru podle naměřených hodnot. Zmenší se tak počet iterací při výrobě, aniž by se změnila kvalita výrobku, což urychluje vývojový proces produktu.

Balíček obsahuje rovněž plně rozšířený plošný modelář (včetně příkazů pro rozvin ploch).

Balíček CATIA – Mechanical Shape Optimization obsahuje následující moduly:

  • GSD - Generative Shape Design 2 – pokročilý povrchový modelář. Rozšiřuje funkcionalitu GS1 o další možnosti, např.: tažení profilů po křivkách s možnosti zadání proměnlivosti jejich parametrů podél řídící křivky; nástroje pro analýzu povrchů a křivek v reálném čase s grafickou zpětnou vazbou, pro analytické i vizuální hodnocení.
  • DL1 -  Developed Shapes 1 – rozšíření funkcionality GSD o rozvin 3D ploch do roviny. Umožňuje díky definici rozvinutí transformovat libovolnou drátovou geometrie mezi skutečným a rozvinutým stavem v obou směrech.
  • GSO – Generative Shape Optimiser – rozšíření GSD o možnost lokálních deformací tvarů a povrchů dle zadaných omezení. Nástroje pro tažení plechů – odpružení.
  • RSO – Realistic Shape Optimiser – umožňuje přetvoření nominálního tvaru do posunutého tvaru, který vznikl buď FEM analýzou nebo 3D měřením

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě