CATIA V5 – GAE (Generative Structural Analysis)

CATIA, 3DEXPERIENCE, CAD, 27. 09. 2017

Tato konfigurace nabízí analytické nástroje pro simulace mechanického chování produktu. Proto, že je tyto nástroje možné použít už ve fázi vývoje, je možné včas odhalit chyby návrhu vzhledem k mechanickým podmínkám.

Balíček obsahuje modul pro analýzu dílů a modul pro analýzu sestav. Je možné využívat analýzy statického i dynamického zatížení. Lze tak provádět rychlé a přesné analýzy namáhaní, posunutí a vibračních charakteristik.

Analýzy se provádí v CAD prostředí, aby byly plně asociativní s 3D geometrií.  K dispozici je také široká škála připojení a efektů namáhání (např. simulace utahování šroubu aj.). Rovněž je možné použít uživatelem definované připojení (včetně vlastností).

Analýzy mohou být provedeny na objemových dílech, povrchových částech nebo drátové geometrii. To všechno umožňuje konstruktérům přesněji dimenzovat části svých návrhů.

Balíček s rozšiřující funkcionalitou pro FEM analýzu prvků a sestav obsahuje následující moduly:

  • GPS - Generative Part Analysis – usnadní konstruktérovi pochopit chování výrobku a přesně spočítat posunutí a napětí v součásti s různými zátěžnými podmínkami. Je možné určit i vibrační charakteristiku na základě výpočtu vlastních frekvencí a s nimi souvisejících deformací. Výpočet lze provádět na objemových tělesech, plošných součástech a drátových geometriích.
  • GAS - Generative Assembly Structural Analysis – dále rozšiřuje možnosti produktu GPS a umožňuje konstruktérovi analyzovat celé sestavy, stejně jako samostatné součásti. Analýza sestavy, kde je názorně zobrazeno spojení jednotlivých součástí a jejich vzájemná interakce, umožňuje provést mnohem přesnější simulaci více se blížící skutečnosti.

 

    

Kontaktujte nás pro více informací

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě

Newsletter