CATIA V5 – FPE (Fabricated Product Creation)

CATIA 15. 06. 2017

Konfigurace CATIA V5 je určena pro uživatele, kteří pracují s plechovými dílci a svařovanými konstrukcemi.

Obsahuje modul Sheetmetal Design pro práci s plechy a modul Weld Design pro svařování. V rámci modeláře pro plechové dílce je možné vytvářet plechy s konstantní tloušťkou. Dále obsahuje nástroje pro tvorbu lemů, otevřených i uzavřených prolisů, otvorů nebo pro úplné či postupné rozvinutí dílu.

Dovoluje pracovat na dílu, jak ve složeném, tak i v rozvinutém stavu dílu. Díky tomu lze tvořit i složitější plechové díly efektivně včetně výstupu pro případnou přípravu polotovaru (např. 2D výkres pro výpalek).

V modulu Weld Design (pro svařované konstrukce) je možné vytvářet spoje mezi díly v rámci sestavy. K dispozici je velké množství druhů spojů (jednostranných i oboustranných) a konečná podoba svaru je dána parametry, které jsou uživatelsky modifikovatelné.

Rovněž lze využít módu, kdy při vytvoření svaru dochází k automatické úpravě dílů v oblasti svaru. Vytvořené svary se pak přenáší do výkresu i s označením svaru. Zjednoduší a zrychlí se tak práce uživatelů pracujících se svařovanými konstrukcemi.

 

Balíček FPE (Fabricated Product Creation) obsahuje následující moduly:

•            SMD - Sheetmetal Design 2 – usnadňuje návrh plechových dílů; umožňuje souběžné modelování ve složeném nebo rozvinutém stavu dílu, případně části dílu; obsahuje speciální nástroje pro lisované, válcované a ohýbané díly.

•            WD1- Weld Design 1 – nástroje pro práci se svažovanými konstrukcemi; úprava dosedacích ploch svařovaných součástí odpovídajících technologickým zvyklostem, vizualizace svarů na sestavě.

 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě