BVG digitalizuje elektro-dokumentaci tramvají s Engineering Base

elektro Engineering Base 16. 09. 2019

Základem údržby a servisu kolejových vozidel v BVG je koncept digitalizace společností AUCOTEC a TECHNODAT

Společnost Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR patří k největším poskytovatelům veřejné dopravy v Německu. V roce 2017 společnost BVG poprvé od svého založení přepravila ve svých vozidlech, autobusech, tramvajích a metru více než jednu miliardu lidí  – což je víc jak 2,9 milionu cestujících denně. Důležitým předpokladem bezpečného a spolehlivého transportu cestujících přes Berlín a jeho okolí je pravidelná údržba, kvalitní servis a obnova vozového parku.

Za účelem tvorby a správy elektro-dokumentace kolejových vozidel nyní BVG nasazuje inženýrskou platformu Engineering Base (dále EB) od společnosti  AUCOTEC. Dokumentace kolejových vozidel je tímto posunuta na novou úroveň a přináší zcela nové možnosti a synergii při údržbě, servisu a modernizaci kolejových vozidel. Prostřednictvím EB je otevřena cesta k integraci dokumentace z různých zdrojů, přičemž u pracovníků údržby a servisu dochází ke zkrácení času potřebného pro aktualizaci a přístupu k dokumentaci.

Změna přístupu

V rámci celého projektu bude migrováno nebo překresleno do EB dokumentace 150 tramvají z celkového počtu 350 tramvají různých generací a sérií. Databáze EB se zde stává centralizovaným zdrojem nejaktuálnější dokumentace (skutečný stav zapojení vozidla). Přibližně 230 zaměstnanců ze čtyř různých pracovních skupin a servisních středisek v BVG bude mít přímý přístup k tomuto centrálnímu zdroji informací. „Začlenění všech komplexních změn bude o mnoho jednodušší a rychlejší než dříve“ uvedl Georg Hiebl, produktový manažer AUCOTEC pro oblast Mobility.

Základem digitalizace je vložení dat do datového modelu EB. Jelikož schémata zapojení a seznamy jsou „pouze“ různými reprezentacemi objektů definovaných v tomto datovém modelu, lze změnu dat zadat pouze na jednom místě a následně se projeví ve všech zobrazeních. Díky vždy aktuálním datům na všech místech je zajištěno odstranění chyb při přenosu dat mezi různými systémy. Zároveň je možné poprvé provést prostřednictvím EB komplexní kontrolu kvality dokumentace.

Zabezpečené know-how

„Generační změna se odehrává nejen ve výměně inženýrského systému, ale také v samotném inženýrském týmu BVG. Během několika příštích let nastane odchod řady zkušených a kvalifikovaných odborníků, kteří i bez nutnosti používání dokumentace znají kolejová vozidla nazpaměť „až do posledního relátka“. Tím dojde ke ztrátě určitého know-how“, uvádí oborový manažer BVG Rico Gast. „Proto bude nyní elektro-dokumentace založena na nové, intuitivně srozumitelné digitální podobě dostupné všem zainteresovaným zaměstnancům."

Od výkresů k datům

Migrace dokumentace je prvním krokem přechodu BVG od informací založených na souborovém systému výkresů k objektově orientované databázi. Pilotním projektem byla kompletní digitalizace dokumentace, z papírových a PDF podkladů, pro speciální vozidlo, které slouží k broušení tramvajových tratí. Výsledky projektu ukázaly, že v prostředí EB se kvalita dat, jejich dostupnost a přehlednost výrazně zvýšila. Na základě těchto zkušeností bylo ze strany BVG rozhodnuto, že nová dokumentace vozidel bude od začátku zpracovávána v EB.

Role společnosti TECHNODAT

Společnost TECHNODAT se v roce 2017 aktivně podílela, s partnerskou firmou AUCOTEC, na pilotním projektu „brusičky kolejí“ typu SF60. Pracovníci společnosti TECHNODAT vytvořili v databázi EB projekt, který obsahoval strukturovanou dokumentaci kompletní elektroinstalace tohoto specifického vozidla. Na základě následného úspěšného vyhodnocení projektu bylo ze strany BVG rozhodnuto o digitalizaci 6 typů tramvají série GT6. Tento projekt je v současnosti v realizaci s termínem dokončení do konce roku 2019. Práce se realizuje na základě jasně stanovených etap dle časového plánu pro odevzdání a kontrolu dokumentace pomocí modulu na správu dokumentace EB-DMS.

 

 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě