Budoucnost konstrukce prostřednictvím CAD/PLM na Cloudu

CATIA 3DEXPERIENCE 19. 09. 2017

Dnes je moderní hovořit o nových informačních technologiích a vysvětlovat, jak se jejich používáním budou firmy posouvat. Jedna z takových technologií je konstruování a řízení životního cyklu výrobku na Cloudu. Mnohdy je ale obtížné se ve všech dostupných informacích zorientovat a představit si vlastní inženýring inovovaný prostřednictvím těchto technologií. Inspirujte se následujícími řádky a vytvořte si vlastní představu o blízké budoucnosti inženýringu ve vaší firmě.

Klíč k budování moderního podniku je především ve způsobu myšlení a vlastním pohledu na vytváření přidané hodnoty svým zákazníkům. Oprostěme se od stávajících systémů a jejich omezení. Pro tok nových myšlenek zapomeňme na servery, operační systémy, nepotřebujeme složky ani soubory. Naopak se zaměřme na to, jak využít své znalosti, zkušenosti, jak realizovat své myšlenky a sny, jak se skutečně zabývat tím, co máte rádi a co děláte nejlépe ze všech, jak najít a spolupracovat s nejlepšími odborníky v oboru. Jinými slovy, jak vytvořit nejvyšší možnou přidanou hodnotu na trh, např. nový dopravní prostředek, inovované výrobní zařízení, nebo krásný designový výrobek. Koncentrujme svou energii na důležité věci!

3D digitální výrobek

Aby mohl vzniknout nový výrobek na trhu, musí nejprve vzniknout jeho digitální podoba ve 3D grafickém software. Důvody jsou všeobecně známé: 3D reprezentace výrobku, výrobní výkresy, kontrola kolizí, parametrizace, kusovníky, využití 3D pro analýzy a výpočty, aj. Aby mohl vzniknout komplexní a složitý výrobek, musíme pracovat s více informacemi, znalostmi, více lidmi a musíme všechna data uřídit, nejlépe projektově. K tomu potřebujeme PLM řešení.

Ale ke vzniku nového nejlepšího výrobku na trhu potřebujeme ještě něco navíc – touhu, nadšení, vášeň a moderní technologie schopné vytvořit 3D digitální dvojče budoucího výrobku. Prožívání lidských pocitů ve spojení s výrobkem, případně IT technologiemi, dnes moderně nazýváme EXPERIENCE. Nové technologie musí být schopné zabezpečit nejen dovednosti CAD a PLM, ale musí je přímo propojit s dalšími specializovanými činnostmi lidí, podílejících se na vzniku budoucího výrobku. Mezi tyto důležité specializované činnosti patří výpočty, simulace, NC programování, výroba, obchod, management. Jedině vzájemné propojení všech odborníků nad 3D virtuálním výrobkem podpoří vznik funkčního organismu podniku, který je schopen v reálném čase vytvořit nový, pokrokový a funkční inovativní výrobek.

Funkční inovativní výrobek = 3D digitální dvojče budoucího fyzického výrobku a pozitivní EXPERIENCE pro uživatele tohoto výrobku.

Jediný funkční organismus (konstrukční systém)

Budoucnost inženýringu je především ve vytváření 3D digitálního dvojčete výrobku. 3D modelu, který věrohodně reprezentuje skutečný fyzický výrobek, a zároveň je reálně vyrobitelný, funkční a optimalizovaný. Reálně znamená vyrobený ze správného materiálu, správnou technologií, správným montážním postupem, v optimálním čase a za příznivých nákladů. Toho dosáhneme tím, že 3D model bude obsahovat další informace, jako jsou funkční popis, detailní materiálový popis, (např. včetně molekulární struktury materiálu), využitelné pro výpočty simulací a chování výrobku, nebo nové výrobní technologie jako Additive Manufacturing, aj.

Koncentrujme svoji energii na vytváření 3D digitálního dvojčete budoucího výrobku. Vše, co souvisí s budoucím výrobkem, musí být propojeno s 3D modelem. 3D model je základním stavebním kamenem a společným jmenovatelem pro všechny činnosti a zároveň jádrem konstrukčních IT technologií.

Vytvořit funkční organismus podniku, neboli koncentrovat všechny lidi pracující na výrobku k jednomu modelu, přitom není nijak složité.  K tomu je zapotřebí mít, tzv. Platformu. Tuto Platformu si představme jako další operační systém s uživatelským rozhraním.  Obsahem je především 3D geometrie a specializované aplikace, které zahrnují sofistikované nástroje pro 3D modelování, vkládání a úpravu informací vztahujících se ke 3D a využívají 3D model pro navazující operace. Platforma navíc zajišťuje, že všechny aplikace jsou vzájemně kompatibilní a rovněž i výstupy z aplikací jsou řádně svázány s 3D modelem.

Jediný systém pro tvorbu 3D digitálního dvojčete = Platforma = jeden funkční organismus podniku vytvářející maximální přidanou hodnotu, nový inovativní výrobek.

Architektura Platfomy přitom nabízí úplně nové možnosti a komfort při práci s 3D modelem. Zapomeňme na práci se soubory a složkami. Koncentrujme se na to hlavní, na 3D. Vše dostupné najdeme ve 3D, od zobrazení 3D, navigace, vyhledávání, výběru oblastí pro práci ve 3D, až po informace o stavu geometrií v rámci životního cyklu výrobku (verze, revize, rozpracované jiným uživatelem, dostupné pouze pro čtení, apod.). Hledejme objekt zájmu a nalezneme všechny dostupné 3D geometrie a související informace, ke kterým máme oprávnění.

Platforma umožňuje ale i jiné netušené možnosti. Jednou z nich je řízení životního cyklu výrobku bez nutnosti Check-in a Check-out. Zkušení konstruktéři vědí, že se jedná o přenos dat mezi počítačem a PLM systémem. Podmínkou je, že se data z PLM systému nejprve nakopírují do lokální složky počítače, tam se upraví pomocí CAD systému a následně se data zase přenesou zpět do PLM systému. V rámci Platformy se 3D geometrie zobrazují online a pro úpravu 3D geometrie prostřednictvím CAD aplikace se data pouze otevírají a propagují se změny. Nespornou výhodou je, že odpadá nutnost otevírat do CAD aplikace celé struktury sestav! Jednoduše se otevřou potřebné 3D geometrie pouze s nejbližším okolím bez ohledu na struktury sestav a podsestav. Výsledek změn se jen zpropagujete zpět do Platformy.

Nová úroveň vytváření hodnoty (s využitím Cloudu)

Zamysleme se, jak by tvorba 3D digitálního dvojčete, se začleněním složitého organismu lidských rolí v prostředí moderního IT konstrukčního systému, mohla fungovat v praxi. Nejspíš si představíme, že se jedná o složité podnikové systémy určené pro velké korporace, které si to mohou dovolit.  A skutečně tomu tak v minulosti bylo, dokud nepřišla technologie na Cloudu. Cloudové řešení vytváří mimořádnou příležitost pro kohokoliv s inovativním myšlením a silnou vůlí přinést na trh nový výrobek nebo jeho významnou inovaci.

Posuňme tedy tvorbu 3D digitálního dvojčete na jednotné Platformě na ještě vyšší úroveň, na Cloud. Jinak řečeno, zbavme se zátěže přemýšlením nad hardware, software, aplikacemi a jejich kombinacemi či vzájemnou kompatibilitou. Toto vše přenechejme důvěryhodnému dodavateli. Ten zajistí, že systém bude trvale funkční, aktualizovaný a všechna data budou zabezpečena před zneužitím. To je ovšem jen zlomek výhod systému na Cloudu.

Koncentrujme se na důležité věci. A tím je přece 3D digitální dvojče budoucího výrobku. Uvědomme si, že Cloud je dostupný kdekoliv na světě, ve kterékoliv internetové zásuvce ve kteroukoliv dobu. Cloud je přítomný všude kolem nás. Abychom vytvořili nejlepší výrobek, musíme na tvorbě 3D digitálního výrobku spolupracovat s nejlepšími odborníky nebo dodavateli. Nezáleží na tom, v jaké zemi žijí nebo v jaké kanceláři právě pracují. Důležité je, aby měli k dispozici potřebné nástroje pro jejich práci a tato práce byla vykonávána přímo na vlastním 3D výrobku. Konstrukční systém na Platformě a na Cloudu roste spolu s potřebami a rozvojem podniku, a navíc umí využít odborníky ze kteréhokoliv místa na Zemi.

Trvale udržitelný systém pro tvorbu 3D digitálního dvojčete = Platforma na Cloudu = trvale udržitelný funkční organismus podniku vytvářející novou mimořádnou hodnotu, nový jedinečný výrobek.

Výzvy dneška

Toto jsou nové výzvy pro pokrokové lidi, zažínající malé a střední podniky, ale i velké korporace. Lidé s vášní pro práci, nezatížení minulostí a hlavně koncentrující se na důležité věci, budou schopni přinášet na trh nové, inovativní a konkurenceschopné nápady či výrobky. Je to příležitost pro velké korporace, jak nejenom šetřit náklady na IT, ale především jak koncentrovat nejlepší lidi a dodavatele pro tvorbu nových, krásných a komplexnějších výrobků, EXPERIENCE pro další generace.

Technologie jsou k tomu již připraveny. Využívá jich například BRM AERO, která vyvíjí letouny Bristell pomocí CATIA v cloudové verzi. Společnost klade důraz na inovace a svým klientům nabízí sestavení a realizaci všech typů modifikací přesně podle jejich přání. 

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

 

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě