AutoCAD® Plant 3D Connector pro Engineering Base

elektro Engineering Base 27. 01. 2017

EB2Plant Connector zaceluje mezery v procesním řetězci mezi 3D nástroji, ERP/PLM podniku a P&ID od firmy AUCOTEC.

Hlavní výhody:

  • uzavřený datový tok z diagramu až k materiálu s vlastním kódem pro ERP

  • větší bezpečnost komunikace a přehled nad projektem

  • žádné vícenásobné vkládání dat, žádné hlídání provedených změn, redukce chyb

  • větší konzistence (provázanost) urychluje vydávání bezchybných dokumentů

Výzva ke zlepšení

Během návrhu strojů a zařízení jsou projektantovi neustálými společníky činnosti, jako je provádění změn a úprav různých dat, a jejich následná kontrola. Kompletního vývojového procesu se obvykle účastní celá řada osob z různých oborů, které musí tyto změny zaznamenat ve svých SW nástrojích. Jakákoli ruční aktualizace změněných dat potom v souvisejících seznamech, výkresech a na 3D modelech znamená nejen značné úsilí, ale také zvýšené riziko vzniku různých nesrovnalostí.

Potřebné aktualizace jsou často rozpoznány příliš pozdě, protože je složité mít na vysoké úrovni přehled o komplexních datech. Nejedná se však pouze o opravu chyb, ale také jejich hledání, které zabírá nejvíce času. Vedle nárůstu kvality dat a dokumentace je výsledkem rovněž zkrácení pracovního času.

6 významných přínosů propojení systémů:

Za pomoci automatizované obousměrné výměny dat mezi různými systémy je inženýrský proces výrazně urychlen a významně zlepšena konzistence dat přinášející nárůst kvality dokumentace. EB2Plant Connector umožňuje právě tuto vazbu mezi platformou Engineering Base (EB) společnosti AUCOTEC a nástrojem AutoCAD Plant 3D od společnosti Autodesk.

  1. V případě nasazení obou systémů na jednom projektu umožňuje EB2Plant Connector automatizovanou výměnu dat bez ručního zásahu mezi oběma systémy, což přináší vyšší rychlost a konzistenci.

  2. Prostřednictvím propojeného procesního řetězce automaticky putují data z P&ID přes 3D systém, až do PLM/ERP systému a je tak zaručena jejich konzistence napříč obory a systémy.

  3. Pomocí tohoto rozhraní jsou například nádrže, ventily, čerpadla, armatury nebo jiná zařízení zakreslená v P&ID výkresech pomocí EB propojeny s odpovídajícími objekty ve 3D modelu od AutoCAD Plant 3D.

  4. Stejně jako jsou mezi oběma systémy přenášena data o jednotlivých objektech, je přeneseno i jejich strukturování. Bez ručního zapisování jsou takto k dispozici v obou systémech stejné údaje.

  5. Soubory (např. 3D modely), které již mají odpovídající objekt v EB, lze umístit v 3D modelu pomocí AutoCAD Plant 3D, který okamžitě objekty spojí. Následně jsou veškeré změny automaticky přenášeny z jednoho systému na druhý

  6. Použitím navigačních funkcí může uživatel přejít přímo z náhledu objektu v jednom systému k zobrazení tohoto objektu v systému druhém. Funkce Zoom umožňuje pohodlný detailní pohled na vybraný objekt.

Dosažené výsledky integrace

Pomocí integrovaného inženýrství - od P&ID výkresu přes 3D model, až po kusovník (BOM) se zpětnou vazbou na čárový kód materiálu do PLM/ERP - se datová smyčka uzavírá a je tak vytvořena vzájemná synergie.

Všichni pracovníci zúčastnění v tomto procesu mohou bez ohledu na svoji polohu nebo obor komunikovat podstatně bezpečněji a získat mnohem lepší přehled o aktuálním stavu projektu.

Vícenásobné vkládání dat a časově náročné a chybné provádění změn jsou nyní minimalizovány. Konzistence dat napříč všemi obory zabraňuje vzniku chyb, takže mohou být dokumenty nyní vytvářeny rychleji a s vyšší úrovní spolehlivosti.

Poznámka:

Stejně jako EB2Plant Connector je k dispozici také řešení "View" pro snadnou navigaci mezi EB a AutoCAD Plant 3D.

Výhodou popsaného řešení je možnost rozšíření jeho standardně nabízených funkcí o další specifické požadavky dle potřeb uživatele. Kromě uvedené integrace na AutoCAD Plant 3D jsou k dispozici i integrace pro celou řadu dalších 3D programů.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě