9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017

elektro Engineering Base 25. 04. 2017

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány a trendy v energetice…

To vše bude předmětem tradiční odborné konference Elektrizační soustava, která se bude konat 8. - 9. června 2017 v Hotelu Zámek Valeč.

Na programu budou aktuální otázky obnovy a rozvoje přenosových soustav a vazba na Evropský rozvojový plán do roku 2023, strategie a investiční plány ČEPS, strategie a investiční plány distribučních společností. Diskutovat se bude o zahraničních případových studiích a globálních trendech v energetice. Představí se i dodavatelé se svými technologiemi.

Tak jako v loňském roce, tak i letos bude společnost Technodat Elektro, s.r.o. partnerem této odborné konference a spolu se zástupcem společnosti PREdistribuce, a.s. vystoupí s prezentací na téma:

 

„Proces jednotného odevzdání elektronické formy projektové dokumentace a jejího připomínkování“

 

Anotace k přednášce

Pro společnost PREdistribuce, a.s. vyvinula společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. řešení jednotného odevzdání elektronické formy projektové dokumentace. Základ řešení spočívá v přechodu od souborového systému odevzdávané dokumentace ke struktuře objektově orientované v rámci SQL databáze s plnou integrací projektových dat. Integrace dat je v tomto případě vnímána jako sloučení různých digitálních formátů elektro-technologické a konstrukčně–stavební dokumentace do jednotné strukturované dokumentace v souladu s podmínkami SZ, souvisejících vyhlášek, PNE a ČSN.

Řešení přináší jasně definované Workflow, tedy pevně definovaný sled na sebe navazujících událostí v průběhu práce při procesu tvorby, kontroly, připomínkování a odevzdání PD, který má jasně definovaný začátek, organizovaný sled úkonů a aktivit a definované ukončení. Transparentnost procesu je zajištěna průběžnou sledovatelností v tzv. komunikační větvi daného případu (zakázky) prostřednictvím webového portálu investora. Zde jsou historicky uchovány informace a potřebné data z procesu tvorby, schvalování a samotného předání PD ve vztahu Investor (PREdi)  - projektant - Investor (PREdi). Řešení přináší odbourání formálních zvyklostí a různost forem uložených dat ze strany projekčních organizací. Je zajištěna bezpečnost přenosu projektových dat prostřednictvím šifrované a přímé komunikace mezi investorem a projektantem. Je umožněno provádět koncepční porovnání jednotlivých stavů vydané PD.

Kontrola PD je zajištěna v rámci workflow ve dvou stupních dle požadavků investora a to jako systémová kontrola a věcná - obsahová kontrola. Přístup k dokumentaci a informacím je umožněn v každé fázi procesu a to každému uživateli na straně investora, případně i pro pracovníky, kteří nejsou přímo účastníky (např. vedení podniku apod.). Po ukončení celého procesu odevzdání a připomínkování následuje možnost racionální archivace projektových dat.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě