3DCS toleranční analýzy

semináře 30. 06. 2022

Rychlejší vývoj kvalitnějších produktů při nižších nákladech.

Software 3DCS od společnosti Dimensional Control Systems, Inc. je pokročilé řešení pro realizaci komplexních tolerančních analýz přímo v prostředí vašeho 3D CAD systému.

Co umožňuje?

 • Import, příp. vlastní definici GD&T na 3D modelu dílu nebo sestavy (také označováno jako FT&A, PMI nebo ISO GPS), 
 • validaci GD&T informací s ohledem na stupně volnosti v rámci 3D geometrie,
 • konstrukci komplexních rozměrových řetězců s ohledem na technologii montáže produktu,
 • realizaci toleranční analýzy za použití statistických modelů (Worst Case, RSS, Monte Carlo),
 • propojení s výsledky analýzy metodou konečných prvků (FEM),
 • přehlednou vizualizaci výsledků, citlivostní analýza vlivu jednotlivých GD&T na měřenou pozici,
 • tvorbu interaktivních reportů pro podporu informovaných manažerských rozhodnutí,
 • a mnoho dalšího. 

 

Software 3DCS je přímo integrovatelný do prostředí předních 3D CAD systémů:

 • CATIA 3DEXPERIENCE
 • CATIA V5
 • NX
 • PTC Creo,
 • SolidWorks
 • a jiné

 

Přínosy řešení 3DCS pro vedení společnosti:

 • Zkrácení “time-to-market” díky eliminaci časově náročné fáze fyzické prototypizace.
 • Snížení finanční náročnosti vývoje produktu díky identifikaci potenciálních chyb už ve fázi ideace.
 • Snížení ceny produktu díky eliminaci zbytných tolerancí tam, kde je to možné.
 • Zkrácení doby nutné pro nasazení a odladění sériové výroby.
 • Snížení problémů s kvalitou aj. 

Přínosy řešení 3DCS pro konstruktéry:

 • Zvýšení kvality konstrukčních výstupů s ohledem na vyrobitelnost, montovatelnost a životnost produktu.
 • Zrychlení vývojové fáze produktu díky eliminaci časově náročné fyzické prototypizace.
 • Využití dat z fyzického měření pro zvýšení přesnosti analýzy - digitální dvojče.
 • Práce ve známém prostředí používaného 3D CAD systému aj.

Přínosy řešení 3DCS pro technology a jiné pracovníky TPV:

 • Zkrácení doby nutné pro nasazení a odladění sériové výroby.
 • Zjednodušení výrobní technologie díky eliminaci zbytných tolerancí.
 • Zvýšení opakovatelnosti výroby - eliminace nutnosti selektivní montáže aj.

Přínosy řešení 3DCS pro pracovníky kontroly kvality:

 • Zpřesnění požadavků na kvalitu produktu.
 • Zlepšení komunikace s konstruktéry aj.

 

Zajímá vás, jak rychleji vyvíjjet kvalitnější produkty při nižších nákladech? Přihlaste se na webinář a dozvíte se víc.

 

TERMÍN: 19. 7. 2022 ve 14 hodin

CHCI SE REGISTROVAT

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě