3D Master

CATIA 3DEXPERIENCE 15. 12. 2017

Je v dnešní době stále nutná tvorba 2D výkresů?

Často probíraným tématem v mnoha firmách je tzv. bezvýkresová tvorba v porovnání s 2D výkresovou dokumentací, která je vnímána jako zastaralá, ale stále využívaná. 3D Master Designer je role v systému CATIA na platformě 3DEXPERIENCE. Rozšiřuje funkcionalitu o nástroje pro tvorbu a editaci kót, tolerancí a anotací přímo v 3D prostředí a je základem bezvýkresové výroby a průmyslu 4.0. 3D Master Designer odstraňuje nutnost tvorby 2D výkresů a podporuje celý koncepční návrh ve 3D, čímž nedochází k duplikaci reprezentací výrobků (např. při změnách). Je totiž možné pracovat vždy jen s jedinou originální reprezentací výrobku, čímž je značně urychlen celý proces změnového řízení, kvalita se zvyšuje a eliminují se chyby při vytváření dokumentace výrobku. 3D Master nabízí možnost přirozené cesty z 2D definice výrobku k částečné až úplné definici výrobku ve 3D.

3D Master umožňuje využití bezvýkresové dokumentace napříč celým podnikem. Od oddělení konstrukce, přes oddělení technologie, programování, výroby až po oddělení kvality. Všechna tato oddělení mohou využívat nástroje 3D Master v takové podobě, jakou dané oddělení potřebuje.

Konstruktér je schopen díky roli 3D Master v systému CATIA vytvářet a editovat kóty, tolerance a anotace přímo na 3D datech, čímž odpadá nutnost tvorby 2D výkresové dokumentace. Nedochází tak ani k vytváření dalších reprezentací dílů či sestav, jelikož všechny potřebné informace obsahují 3D modely. Pracuje se tak s jednou originální reprezentací v podobě 3D. Díky tomu lze lépe porozumět dokumentaci nebo urychlit proces změnového řízení. Protože se netisknou neustále nové výkresy při změnách, dochází také ke snížení počtu chyb způsobených při opakované tvorbě 2D výkresové dokumentace při každé změně. Často se stává, že než se stačí zaznamenat jedna změna, už je v oběhu druhá. Nedopatřením pak kolují dvě různé verze, podle kterých se dál vyrábí a vznikají tak chyby, které v konečném důsledku mohou stát firmu vysoké náklady. Dohledání, ve které fázi výroby došlo k chybě či překrytí změn vinou duplikace výkresů, zabere spoustu času a energie.

Technolog si může otevřít a prohlížet data přímo v systému CATIA, nástroje pro měření, tvorbu řezů a poznámek má taktéž k dispozici. Přímo na 3D modelu vidí vytvořené kóty, tolerance a anotace od konstruktéra. V případě potřeby si může na modelu vytvořit report, který je možné uložit do systému bez nutnosti přepisu originálních dat. Tento report je pak možné vyhledat a otevřít i samostatně. Vhodné použití například pro zpětnou vazbu konstrukci v případě jakýchkoliv připomínek z technologie nebo jako poznámku pro následující oddělení v cyklu výroby.

Programátor obrábění na NC strojích může rovněž využívat originální data, na kterých se mu přímo zobrazují i kóty, tolerance a anotace. Tvorba programu je značně jednodušší, jelikož nemusí neustále nahlížet do výkresů (zejména skrz tolerance). Může tak tvořit program např. pro vyfrézování kapsy (rozměry kapsy jsou tolerovány) zadáním střední offsetové hodnoty, která vychází z uvedených tolerancí na 3D modelu.

Pro pracovníka v oddělení kvality lze využít stejné odlehčené licence jako pro oddělení technologie. Jsou schopni provádět stejné úkony, jako jsou měření, řezy a poznámky. Samozřejmostí jsou viditelné kóty, tolerance a anotace ve 3D. A stejně jako technolog může ukládat samostatné reporty bez přepsání originálních dat. Reporty mohou v oddělení kvality sloužit i jako doplnění či náhrada měřících protokolů.

Taktéž pracovníkům v oddělení výroby je nutné umožnit přístup k výrobním datům. Výhodou zde je přístup k originálním 3D datům pouze pomocí internetového prohlížeče s tzv. tenkou verzí. Není proto nutné mít stanice se softwarem CATIA a konstrukčními licencemi. Tento tenký klient v internetovém prohlížeči umožní kromě přístupu k 3D datům včetně kót, tolerancí a anotací taktéž využití nástrojů jako je tvorba řezů, poznámek a základního měření. Opět tak odpadá nutnost tvorby 2D výkresové dokumentace, snižuje se riziko možných chyb a urychluje se jak samotný proces výroby tak především proces změnového řízení.

Hlavním pilířem a výhodou 3D Masteru je tedy přístup všech oddělení k jediným originálním 3D datům obsahujícím kóty, tolerance a anotace na modelu. Z toho vyplývají výhody jako je urychlení procesu změnového řízení a výroby, odstranění nutnosti tvorby 2D výkresové dokumentace, snížení rizika vzniku možných chyb, zvýšení kvality výstupních dat a v neposlední řadě taktéž se vším související úspora financí.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě