Rekvalifikační kurz

CATIA, 20. 04. 2017

Název kurzu: Čtení a kreslení technické dokumentace

Kurz je určen zájemcům o rozšíření kvalifikace v oboru konstruktér strojního zařízení o znalosti konstrukce v systému CATIA V5. Absolvent kurzu bude umět samostatně vytvářet 3D modely zařízení a výkresovou dokumentaci v systému CATIA V5. Kurz je zakončen zkouškou a vydáním certifikátu.

Požadovaná znalost:     Základní znalosti práce na PC, znalost základů konstruování, minimální věk 18 let
Délka kurzu:                   8 dní

 

Obsah kurzu:

 • Základy
  • - Uživatelské rozhraní
  • - Prohlížení a zacházení s objekty
  • - Dokumenty CATIA a pracovní oblasti
  • - Materiálové a fyzikální vlastnosti součástí
 • Objemové modelování
  • - Úvod do modelování
  • - Skicování a vazbení skic
  • - Aplikace vzhledových operací
  • - Operace plošně založené
  • - Modifikace součástí
  • - Part Management
  • - Popisování součástí
  • - Pokročilé metody práce v Part Designu
 • Modelování sestav
  • - Úvod do modelování sestav
  • - Tvorba a sestavování komponentů
  • - Manipulace s komponenty
  • - Vazby mezi komponenty sestav
  • - Analýza v sestavách
  • - Modifikace sestav
  • - Kusovník
  • - Modelovací operace tvořené v sestavách
  • - Popisy a anotace v sestavách
 • Výkresová dokumentace
  • Úvod do tvorby výkresů
  • - Založení prázdného výkresu a jeho modifikace
  • - Generování hlavního pohledu
  • - Doplňování pohledů s geometrií modelu
  • - Změna umístění a vlastností pohledů
  • - Doplňování samostatné 2D geometrie
  • - Kótování a popisy
  • - Provádění změn na výkrese a tisk
 • Plošné modelování
  • Tvorba drátové geometrie a ploch
  • - Operace s drátovou a plošnou geometrií
  • - Hybridní modelování
  • - Modifikace plošných těles
 • Tvorba ohýbaných plechových dílů
  • Úvod a popis prostředí
  • - Základ plechového dílu
  • - Ohyby a rozvin
  • - Okraje a lemy
  • - Speciální prvky
  • - Transformace, kopírování prvků

Mám zájem o Rekvalifikační kurz