CATIA V5 - DIGITAL MOCKUP

CATIA, 06. 12. 2016

Navigátor DMU V5

(DMN – DMU Navigator)

V tomto kurzu se naučíte prohlížet, animovat a vyhodnocovat sestavy a součásti. Kurz je zaměřen na možnosti prohlížení a práci nekonstrukčního charakteru (anotace) s produkty navrhovanými v CAD systémech.

 • Délka kurzu: 1 den
 • Potřebné znalosti: prostředí Windows

Obsah kurzu:

 • Uživatelské prostředí DMU.
 • Struktura a formát dat, přístup k nim.
 • Kontrolní měřící nástroje.
 • Anotační nástroje, tvorba scén a publikování.
 • Tvorba animací.
 • DMU Optimizer (možnosti pro zjednodušení geometrie).

 

Prostorová analýza DMU V5

(SPA - DMU Space Analysis)

Tento kurz je zaměřen na možnosti vyšetřování kolizních stavů v produktech navrhovaných v CAD systémech. Naučíte se vyhodnocovat kolizní stavy.

 • Délka kurzu: 0,5 den
 • Potřebné znalosti: DMN

Obsah kurzu:

 • Řezy sestavami a jejich využití.
 • Vyšetřování kolizí. 

 

Simulace montáže DMU V5

(FIT – DMU Fitting Simulation)

Tento kurz je zaměřen na možnosti simulací a animací montážních činností na produktech navrhovaných v CAD systémech. Naučíte se tvořit animace a montáže a analyzovat smontovatelnost.

 • Délka kurzu: 0,5 dne
 • Potřebné znalosti: kurzy DMN, SPA

Obsah kurzu:

 • Uživatelské prostředí DMU.
 • Struktura a formát dat, přístup k nim.
 • Kontrolní měřící nástroje.
 • Anotační nástroje, tvorba scén a publikování.
 • Tvorba animací.
 • DMU Optimizer (možnosti pro zjednodušení geometrie).

 

Kinematika DMU V5

(KIN – DMU Kinematics)

Tento kurz je zaměřen na možnosti kinematické analýzy mechanismů navrhovaných v CAD systémech. Naučíte se tvořit a vyhodnocovat mechanismy.

 • Délka kurzu: 2 dny
 • Potřebné znalosti: kurzy DMN, SPA

Obsah kurzu:

 • Základní pojmy a proces výpočtu.
 • Tvorba mechanismů, kinematické dvojice, vstupní funkce.
 • Konvertování V4 mechanismů.
 • Analýza a výpočet mechanismů.
 • Analýza Výsledků.

Objednat školení CATIA V5 - DIGITAL MOCKUP