Speciální řešení

Engineering Base | Easy Change Management

EB ECM řeší problematiku výměny dokumentace mezi investorem a dodavateli, a následně provoz dokumentace. Vše probíhá s jasně definovaným pracovním postupem, ze kterého nelze uhnout.

EB ECM tak přináší jednotnost, přehled a pořádek do světa dokumentace staveb.

 

Objektová orientace

Objektová orientace ve strukturované dokumentaci v EB. Přechod od souborového (file) systému správy výkresové dokumentace ke správě objektové v rámci centrální SQL-databáze přináší zvýšení kvality a přesnosti objektově orientované dokumentace.

Integrace dat

Integrace dat přináší sloučení různých digitálních formátů elektro-technologické a konstrukčně– stavební dokumentace do jednotné strukturované dokumentace v souladu s podmínkami stavebního zákona.

Pracovní postup - workflow

Tedy sled na sebe navazujících událostí v průběhu práce při procesu tvorby, kontroly, připomínkování a odevzdání projektové dokumentace, který má jasně definovaný začátek, organizovaný sled úkonů, aktivit a definované ukončení.

Transparentnost

Transparentnost je zajištěna průběžnou informovaností v tzv. komunikační větvi daného případu prostřednictvím webového portálu investora. Zde jsou historicky uchovány informace a potřebná data z procesu tvorby, schvalování a samotného předání projektové dokumentace.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Sociální sítě