ELCAD/AUCOPLAN

ELCAD/AUCOPLAN | Modulární elektro-systém pro široké použití

Systém ELCAD/AUCOPLAN pomáhá při bezchybném zpracování běžné i speciální elektro a MaR dokumentace pomocí odpovídajících modulů v jednom systému. Osvobozuje od manuální práce, zkracuje čas na tvorbu, změnu a následné udržování dokumentace.

Široké využití

ELCAD/AUCOPLAN má databázové jádro a modulární architekturu. Svými parametry (vlastnosti, rozhraní, komunikace s jinými aplikacemi, cena apod.) se řadí do střední a vyšší třídy CAE systémů. Výrobce nabízí několik předpřipravených sestav a celou řadu doplňujících modulů, a tím dává velkému okruhu uživatelů širokou možnost využití.

Otevřenost a individuální přizpůsobení systému

ELCAD/AUCOPLAN je otevřený systém a to nejenom směrem k jiným aplikacím, ale i pro přizpůsobení požadavkům uživatele. Způsob zpracování projektu a vzhled dokumentace je možné upravit dle zvyklostí nebo interních předpisů. Uživatel se nemusí přizpůsobovat systému, systém se přizpůsobí uživateli.

ELCAD/AUCOPLAN se opírá se o běžné mezinárodní normy a svými možnostmi v úpravách vzhledu grafiky ho lze aplikovat na jakoukoli normu. Výsledkem této otevřenosti je jeho používání v lokálních i globálních projektech.

 

Nabízené sestavy

ELCAD

Tato linie je učena na zpracování běžných silnoproudých projektů (rozváděče, pohony, výkonová elektronika, prac. a jednoúčelové stroje, technologie). Cílová skupina jsou převážně uživatelé z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, vodního hospodářství, hutnictví, energetiky.

AUCOPLAN

Tato linie je učena pro zpracování velkých projektů kombinující elektro a MaR problematiku (PI&D, Loop, Hook-Up, Datasheet ...). Cílová skupina jsou uživatelé, kteří doposud používají pouze zastaralý způsob na bázi grafiky a tabulek (např. kombinace AutoCAD a MS Excel/Access) nebo již pokročilejší uživatelé s běžným elektro CAE systémem (např. typu ELCAD). Standardní uživatelé jsou projekční firmy z oblasti petrochemie, energetiky, teplárenství nebo farmacie.

ELCADview, ELCADmaintenance

Mimo projekčních licencí jsou k dispozici i prohlížecí a servisní licence určené. Cílem je zpřístupnit vyhotovenou dokumentaci včetně databázových vazeb pro osoby pracující s touto dokumentací v elektronické podobě, např. servisní technici v údržbě. Uživatelé tak mají k dispozici rychlé vyhledávání a navigaci mezi různými objekty v rámci celého projektu s možností vkládání poznámek.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Sociální sítě