Implementace řešení na bázi 3DEXPERIENCE platformy pro společnost DEKONA s.r.o.

Rozsáhlý dvouletý projekt pokrývající implementaci 3DEXPERIENCE platformy (cca 50 uživatelů) v oblastech:

 • jednotná správa konstrukčních dat v MultiCAD prostředí
 • tvorba a správa kusovníků, napojení na ERP systém
 • vedení projektů a správa projektových dat
 • správa požadavků

Specifika projektu

 • čtyři různé CAD systémy
 • požadavek na přímou integraci všech CADů do 3DEXPERIENCE platformy
 • většina projektů musí používat zákaznické standardy
 • požadavek na vytvoření interního DEKONA standardu

Etapy projektu

 • etapa 1 – analýza stavu, návrh řešení a plán realizace
 • etapa 2 – správa konstrukčních a projektových dat
 • etapa 3 – tvorba a správa kusovníků
 • etapa 4 – správa požadavků
 • etapa 5 – projektové řízení

Milníky projektu

 • srpen 2014 – podpis smlouvy o implementaci a kick-off projektu
 • srpen 2014 – zahájení detailní analýzy (předimplementační workshopy)
 • březen 2015 – schválení návrhu řešení a zahájení implementace
 • červen 2016 – akceptace implementace v rozsahu etap 1, 2, 3 a 5
 • září 2016 – spuštění provozního prostředí a zahájení pilotních projektů s využitím 3DEXPERIENCE platformy
 • Dekona

  Dekona

  Úzká místa, jejich dopady a přínosy řešení na bázi 3DEXPERIENCE platformy ve společnosti Dekona

  Chci zjistit více

Sekci má na starost

Marcel Flídr Projektový manažer

+420 571 894 358

marcel.flidr@technodat.cz