Mentoring

Co je to Mentoring?

Jde o profesionální vztah dvou osob založený na důvěře - mentora a mentee (mentorovaného), kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti a může působit jako průvodce menteeho v daném tématu. Díky přirozenému sdílení znalostí a dovedností, které zpravidla probíhá v praxi na pracovišti, pomáhá mentor nalézt menteemu správný směr či řešení. 

Výzkumy ukazují, že mentoring má přímý vliv na motivaci a spokojenost mentorovaných pracovníků i mentorů. Jedná se o jednu z nejúčinnějších forem rozvoje, která je zároveň finančně velmi nenáročná.

http://www.asociacementoringu.cz/

 
 

Našimi klienty ověřený postup

  Vše začíná stupňující se nespokojeností s některými vnitrofiremními procesy klienta.
  Často se jedná o problémy v komunikaci mezi konstrukcí, technologií a výrobou,
  neefektivitu a časovou náročnost pracovních postupů a procesů.

 

  Není snadné odhalit příčiny ve vlastních procesech a postupech,
  proto se klient obrací na Technodat jako nestranného pozorovatele.

 

  TECHNODAT vyšle špičkového odborníka (mentora), který provede u klienta detailní analýzu
  
pracovních postupů, procesů a komunikace uvnitř firmy.

 

  Výsledky analýzy odhalí příčiny těchto problémů. Mentor definuje slabá místa,
  neefektivní postupy a navrhne řešení pro jejich odstranění.

 

Pertence ao prestigiado Grupo de Casinos do Estoril Sol https://casino-portugal.pt/casinos/estoril-casino/, que existe há mais de 59 anos (Casino Estoril) e é proprietário dos casinos do Estoril, Lisboa e Póvoa de Varzim, sendo por isso o grupo mais experiente na investigação de jogos de azar e território nacional. Estoril Sol Casinos , o principal operador português da indústria do entretenimento, no final de Julho de 2016 tornou-se oficialmente o primeiro casino online a operar legalmente em Portugal. O site é 100% legal , certificado e aprovado pelo SRIJ - Serviço de Regulação e Controlo de Jogos. também disponível nas seguintes línguas , português e inglês , mostra que o Estoril Sol Casinos Group não só pretende proporcionar uma experiência fantástica para os portugueses , mas também pretende atrair novos jogadores para o estrangeiro.

Ao optar por jogar no EstorilSolCasinos.pt, beneficia assim de todos os mecanismos de protecção previstos pela lei portuguesa. EstorilSolCasinos.pt é operado pelo Estoril Sol Digital SA, uma empresa registada em Portugal com o número NIF: 513683836, com sede na Rua Melo e Sousa, nº 535, Bloco 2-A, 2765-253 Estoril, Portugal, e detém a licença. jogo número 003, emitido pelo SRIJ - Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos que o autoriza a desenvolver actividades de investigação de jogos em Portugal.

  Ke klientem schválenému řešení vypracuje metodiku a časový rozvrh zavedení nových postupů.  Mentor zpočátku dohlíží u klienta na správné zavedení a užívání metodik,
  následně je po určitou dobu dostupný pro on-line konzultace.


  Mentoring končí v okamžiku, kdy je nová metodika u klienta zavedena
  
a pracovníci jsou schopni v nastavených procesech pokračovat samostatně. 

CO O MENTORINGU ŘEKLI NAŠI ZÁKAZNÍCI

Nejčastěji řešená témata

 • Koncepční tvorba výrobku, stanovení jednotných postupů a metodik konstrukce
  Již více než 25 let pomáháme klientům s tvorbou metodik a postupů. Zjednodušte a unifikujte své postupy s námi. Pomůžeme vám najít efektivnější cestu, jak pracovat s daty v CATIA.
 • Efektivní tvorba lisovacího nástroje
  Navrhujete, vyrábíte a revidujete lisovací nástroje? Jste si jisti, že využíváte plnou funkcionalitu, kterou máte pro svou práci dostupnou? Ponořte se s námi hlouběji do této problematiky a objevte funkcionality, které vaši práci ještě více zefektivní.
 • Zavedení barevného standardu technologických prvků ve firmě
  Zkraťte si čas strávený tolerováním poloh, přesností a odchylek a zeeftivněte přípravu samotného obrábění. Pomůžeme vám zavést barevné standardy, jako jsme to udělali u našich ostatních klientů.
 • Využití reverzního inženýrství
  Díky zkušenostem firmy Technodat s reverzním inženýrstvím můžete snadno a rychle pochopit základní postupy a práci s tímto modulem. Na základě vašich dat vám pomůžeme určit jednu z používaných metodik, která je pro vás optimální a s kterou vás práce v tomto modulu bude doslova bavit.
 • Sjednocení uživatelského prostředí v CATIA V5
  Zjistěte sami, jak by Vám při práci pomohlo jednotné prostředí uživatelů, které je možné následně doplnit a rozšířit o makra, která automatizují a standardizují opakovanou činnost uživatelů. Výsledkem bude jednotné prostředí, efektivní práce a úspora celkového času při tvorbě projektu.
 • Efektivní tvorba 3D zavedením smart components
  Chytré komponenty jsou prvky, které se parametricky mění, tvoří firemní knihovnu a vycházejí z vašich vlastních dat. Stejně jako u ostatních klientů i u vás mohou tyto prvky usnadnit práci vývoji, výrobě i auditům. Standardizace je synonymem pro vysokou efektivitu práce.
 • Metodická tvorba programovatelných dílů
  Makra, šablony a chytré komponenty využívají znalostí CATIA modulů knowledgeware a knowledge advisor, které umožňují naprogramovat chování dílů a sestav dle daných pravidel, reakcí a podmínek. Ponořte se s námi do této problematiky a naučte se, jak pracovat efektivněji s vaší CATIA.
 • Vytvoření metodiky a zavedení 3D kótování v modelu
  Spojte 3D a 2D. Zaneste všechny důležité rozměry, tolerance a úpravy povrchů do 3D modelu a usnadněte tak pochopení nejen složitých tvarů pro ostatní role ve vašem podniku. Šetřete lesy…
 • Efektivní tvorba vstřikovacích forem
  Pracujte efektivněji. Neztrácejte čas tvorbou a modifikací dělících rovin, dutin a rámů základními funkcemi. Využíjte funkce, které se na toto specializují.

 • Metodika tvorby template dílů a sestav
  Poradíme Vám, jak si vytvořit vlastní CATIA šablony. Ať se jedná o díl, sestavu nebo výkres, díky šablonám začínají všichni uživatelé projekt za stejných podmínek s již předchystanými atributy (parametry typu hmotnost, polotovar, ... do razítka aj.), které jinak musí stejně vždy vytvářet a vyplňovat.

 • Efektivní použití funkcí pro morphing
  Díky zkušenostem firmy TECHNODAT s modulem Morphing můžete snadno a rychle pochopit základní postupy a způsob práce s tímto modulem. Na základě vašich dat vám pomůžeme určit jednu z používaných metodik, která je pro vás optimální a s kterou vás práce v tomto modulu bude doslova bavit.

Kontaktujte nás


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Sociální sítě