CATIA V5 Engineering Excellence

Posuňte Vaše konstrukční a technologická pracoviště na vyšší úroveň.

Kombinace nástrojů pro efektivní spolupráci s technologiemi nejvyšší světové třídy umožňuje stávajícím uživatelům CATIA pokrýt veškeré firemní procesy až k vlastní výrobě. Využijte výhod rozšířené sady aplikací pro tvorbu a správu sofistikovaných projektů včetně aplikací pro návrh dílů, sheet metal, tooling, assembly design, funkčních tolerancí a anotací, simulace kinematiky a montáže, revize DMU, ​​pokročilého povrchového modelování a dalších. Nabídka zahrnuje rozsáhlou sadu aplikací CATIA V5, která je podporována platformou 3DEXPERIENCE®, což umožňuje možnost spolupráce zároveň se správou CAD dat. 

Spojením základních PLM řešení platformy 3DEXPERIENCE pro správu obecných a konstrukčních dat a výhodných balíčků CATIA V5 vylepšíte kvalitu svých výrobních procesů.

Nabídka balíčků:

  • CATIA V5 Engineer Excellence (CATEE)
  • CATIA V5 Mechanical Engineer Excellence (CATMEE)
  • CATIA V5 Mechanical & Shape Engineer Excellence (CATMSE)

                                                         

FABRICATED PRODUCT CREATION (FPE)

Proces navrhování a vytváření lisovaných dílů je často časově náročný a nepružný, což je neslučitelné se zrychlujícím se tempem vývoje na trhu. Společnosti musí být vybaveny nejmodernějšími a vysoce produktivními technologiemi, aby si udržely konkurenční výhodu. FPE umožňuje velmi rychlé funkční modelování a zajišťuje bezkonkurenční produktivitu a flexibilitu, a pokrývá kompletní proces přípravy odlitků od designu až po výrobu.

JIG A TOOLING CREATION (JTE)

Moderní výroba vyžaduje, aby společnosti zkrátily dobu vývoje výrobku a využily své know-how, aby mohly rychle reagovat na potřeby zákazníků. Aby se tak stalo, musí rozšířit svou schopnost automatizovat některé úkoly a zaměřit se na inovativní projekty.

CATIA - Jig and Tooling jednoduše a rychle vytvoří všechny prvky nástrojů včetně struktur (lineárních nebo zakřivených), desek, a to pomocí standardních nebo uživatelem definovaných sekcí a uživatelských nástrojů. Díky bohaté paletě standardních a uživatelsky definovaných komponent s integrovanými informacemi o vrtání a výrobě je konstruktér schopen navrhovat rychleji než kdy jindy a zaměřit se na úkoly s přidanou hodnotou. Designer je plně integrován v prostředí CATIA a dokáže například provádět rozsáhlé analýzy napětí na konstrukčních prvcích a nosnících, vytvářet návrhy nebo generovat veškeré informace potřebné pro NC programování.

3D LAYOUT & ANOTACE (LOE)

Zvýšení složitosti vývoje produktů znemožnilo realizaci inovací v samotném 2D designu. Většina inženýrů považuje za vhodné představit si nápady s 2D výkresy, ale přechod z 2D na 3D je často chaotický a časově náročný. Společnosti potřebují transformovat své 2D plány do 3D bez komplikací a co nejrychleji.

CATIA - 3D Layout & Annotations odpovídá zákazníkům, kteří hledají hladký přechod z 2D do 3D a podporuje inovaci s jedinečným 2D / 3D přístupem pro koncepční návrh. Kromě toho snižuje závislost na 2D výkresech zachycením všech informací o výkresu, specifikací 3D tolerancí a anotací uvnitř 3D modelu.

TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS REVIEW (TRE)

Globální poptávka a průlomové technologie zvyšují složitost návrhů výrobků a dodavatelských řetězců.Tyto organizace potřebují pro zúčastněné strany najít způsob, jak zobrazit, pochopit a vyhodnotit definici virtuálního produktu.

CATIA – Technological Specification Review umožňuje umístit definici 3D produktu do centra interakcí a komunikace. Umožňuje přístup k důležitým informacím o výrobku včetně funkčních poznámek a tolerancí, typům a polohám spojovacích prostředků a výsledkům analýzy konečných prvků. Poskytuje také společnostem způsob, jak filtrovat citlivé informace před sdílením 3D návrhů s partnery.

MECHANICAL PRODUCT CREATION (MCE)

Redukce cyklu design - výroba je pro průmyslové společnosti klíčovou prioritou. Odpovědí je přesná virtuální definice mechanických výrobků, ale někdy je jejich konstrukce časově náročná a konstrukční změny komplikované. Firmy vyžadují řešení, které je vysoce produktivní a flexibilní, aniž by byla ohrožena přesnost návrhu.

CATIA – Mechanical Product Creation poskytuje nejúplnější a nejrobustnější řešení, šité na míru každé společnosti, která chce dosáhnout toho, že bude vyvíjet rychle vysoce kvalitní mechanické výrobky s nejvyšší produktivitou při konstrukčních změnách.

3D MASTER (FTX)

Společnosti používající 2D výkresy pro zachycení tolerance a anotace musí udržovat synchronicitu mezi 2D výkresy a 3D modifikacemi, aby mohly sdílet konzistentní a aktualizované výrobní informace. Tento proces je časově náročný a chybově náchylný a neumožňuje další využití 3D toleranční analýzy nebo metrologie.

CATIA – 3D Master poskytuje 3D definici a správu standardně vyhovujících tolerančních specifikací a poznámek pro díly a výrobky. Transformuje 3D jako hlavní zastoupení, přímo znovu použitelné pro výrobní plánovače a sdílené v celém podniku.

ANIMATED PRODUCT REVIEW (PRX)

Výrobci musí překonávat  technické a strategické výzvy, aby udrželi tempo v dnešním virtuálním tržním prostředí. Vzhledem k tomu, že globální poptávka a technologie zvyšují složitost návrhů výrobků, potřebují inženýři pokročilejší stolní nástroje k rychlé validaci a uvolnění návrhů do výroby.

CATIA –  Animated Product Review poskytuje ucelený soubor nástrojů pro simulaci komplexního chování produktů v jediném jednotném prostředí. To umožňuje rozhodnutí ve virtuální fázi vývoje – před investicemi do drahých prototypů, výrobních zdrojů a činností v oblasti uvádění produktů na trh.

MOULDED PRODUCT CREATION (MPE)

Proces navrhování a vytváření tvarovaných dílů je často časově náročný a nepružný, což není slučitelné se zrychlováním tržních trendů. Firmy musí být vybaveny vysoce produktivními technologiemi, aby si udržely konkurenční výhodu.

MPE dodává ultra rychlé funkční modelování pro nepřekonatelnou produktivitu a flexibilitu, pro řešení kompletního design-to-production procesu přípravy tvarovaných dílů.

MECHANICAL SHAPE OPTIMISATION (HCX)

Firmy potřebují jednoduché a ergonomické nástroje k rychlému tvarování, aniž by kdykoli během procesu návrhu došlo ke změně kvality.

CATIA – Mechanical Shape Optimalization ztělesňuje unikátní průlomové technologie umožňující rychlé  tvarování složitých tvarů. Umožňuje buď deformovat interaktivní tvary, nebo zachytit ten realistický na základě reálných testů produktu v provozu. Toto prostředí easy-to-use pomáhá designérům dosáhnout skutečného zvýšení produktivity pro optimalizaci produktu nebo definice nástroje.

FREESTYLE SHAPE DESIGN (FSX)

V tradičních systémech je konstrukční organizace chaotická a úpravy designu jsou velmi komplikované. Nedostatečná spolupráce mezi designéry je zodpovědná za více iterací a zvýšení doby navrhování výrobků. 

CATIA – Freestyle shape Design se používá k navrhování detailů ve stylových tvarech díky výkonné technologii, která umožňuje transformovat konceptuální tvary do high-end stylů, které jsou pak připraveny pro třídu A nebo výrobní procesy.

 

 

 

Kontaktujte nás