Prebehol úspešný workshop pre spoločnosti z oblasti distribúcie elektrickej energie

semináře, elektro, Engineering Base, RUPLAN, 25. 01. 2019

Dňa 23.1.2019 naša spoločnosť organizovala pracovné stretnutie, resp. workshop pre spoločnosti z oblasti distribúcie elektrickej energie. Workshop bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. a jeho hlavnou témou a zároveň názvom bolo „Od štúdie po komplexnú prevádzkovú dokumentáciu ES“.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia energetík Stredoslovenská Distribučná, a.s., Západoslovenská Distribučná, a.s. a projekčných organizácií Liv-EPI, s.r.o., SPIE Elektrovod, a.s., EGEM, s.r.o.MČ Projekty, s.r.o.. Hlavnou motiváciou k účasti na  workshope bola výmena skúseností pri užívaní systému RuplanEngineering Base, kde najviac diskusií bolo venovaných témam:

  • skúsenosti s pripomienkovacím a odovzdávacím procesom PD medzi investorom a dodávateľom,
  • čo ovplyvňuje kvalitu spracovania dokumentácie sekundárnej a primárnej techniky elektrických staníc v rámci projektovej prípravy,
  • skúsenosti s procesom  odovzdania a pripomienkovania dokumentácie a to hlavne na strane investora,
  • porovnanie  požiadaviek u menovaných energetik na úroveň spracovania a udržania aktuálnosti prevádzkovej dokumentácie,
  • archivácia dokumentácie a prístup prevádzky k dokumentácii skutkového stavu.

Následne naša spoločnosť prezentovala možnosti moderného prístupu k nasledujúcim témam:

  • ukážka pripomienkovacieho procesu podľa nasadenia v Západoslovenská distribučná, a.s.,
  • ukážka pilotného projektu Prevádzkovej dokumentácie ES Sereď,
  • ukážka paralelného spracovania čiastkových projektov do „Master projektu“,
  • ukážka moderného a jednoduchého prístupu k prevádzkovej dokumentácii prostredníctvom tabletu alebo smartfónu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívny prístup a tešíme sa na stretnutie s vami na pripravovanej júnovej akcii Power Fórum.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě