Představujeme projekt F-Bike, jehož cílem je virtuální a fyzický prototyp „létajícího kola“

24. 05. 2012 | Technodat spolu s partnery Evektor a Duratec navrhne virtuální prototyp a vyrobí funkční studii létajícího kola F-Bike

f-bike logo 2

My bychom vzhůru k nebesům ...

Úplně na samotném počátku tohoto smělého a odvážného projektu, někdy na podzim roku 2011, byla myšlenka marketingové kampaně, a to s cílem navrhnout atraktivní reálný výrobek a realizovat jej do podoby prototypu s pomocí moderních 3D/PLM softwarových nástrojů společnosti Dassault Systèmes, konkrétně produktů nejnovější PLM 2.0 platformy V6.

Koncept F-bike

Tím reálným výrobkem měl být původně nadčasový high-tech elektrický bicykl, zkráceně e-bike. Ten byl ale posléze shledán jako příliš přízemní cíl pro naší fantazii a nikoliv tedy zcela dostatečná výzva, původní skromná idea získala křídla, e-bike se v myšlenkách jednoho dne odlepil od země a proměnil se v f-bike (flying bike).

Následovalo usilovné přemýšlení, jak to všechno elegantně provést, aby to fungovalo a hlavně, aby to letělo nebo minimálně, aby se to vzneslo. Výsledkem tohoto přemýšlení a prvních skic a náčrtů byla prvotní koncepce kola v podobě tzv. multicopteru, kdy hlavní síla potřebná pro vzlet kola nebude pocházet od vztlaku na křídlech jako u klasického letadla (takto kdysi létal s kolem i legendární Jan Tleskač), ale od statického tahu několika horizontálních vrtulí.

Toto koncepční řešení by mělo umožnit koordinovaný a bezpečný vertikální vzlet z téměř libovolného místa, na druhou stranu je ale k tomu nutno vyřešit spoustu koncepčních i technických problémů, které zvyšují nároky na konstrukci a obecně činí celý projekt mnohem složitější.

Projekt F-Bike má přesné technické zadání a realizuje jej konkrétní řešitelským tým složený ze zapálených specialistů společností Technodat, Evektor a Duratec.

Cíl první etapy projektu

První etapa má vrcholit na konci května zpracováním virtuálního prototypu. Ten vám bude představen v rámci programu semináře Technodat "PLM Forum 2012".

Cíl druhé části projektu

Samotná výroba fyzického prototypu, ten bude vám a široké veřejnosti představena na letošním veletrhu MSV v Brně.

S tím, jak se realizačnímu týmu bude dařit tyto výzvy a postupné cíle projektu postupně naplňovat, vás budeme průběžně seznamovat a s vámi diskutovat na stránkách www.designyourdreams.cz.

Související obrázky


Ukázka newsletteru

Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás!

Jsme certifikovaným partnerem společnosti Dassault Systèmes

Certifikáty firmy Technodat