3D PLM řešení pro průmysl

Nabízené 3D PLM řešení je postaveno na produktech a řešení společnosti Dassault Systèmes, které je poskládáno z aplikací, služeb a metodik, speciálně zaměřených na konkrétní průmyslové odvětví a jeho specifické potřeby při realizaci nového nebo inovovaného výrobku v kratším čase, s vyšší kvalitou a s nižšími náklady. V případě menších a středně velkých organizací lze s výhodou využít metodicky a datově předpřipravená řešení, která umožňují jejich rychlé nasazení do praxe a ve výsledku tedy rychlou návratnost vložených investic.

Řešení pro velké průmyslové organizace, ale i pro podniky menší a střední velikosti

PLM (Product Lifecycle Management) = Životní cyklus výrobku

3D PLM řešení od firmy TechnodatPLM můžeme z pohledu řešení procesů ve výrobních průmyslových organizacích (Dassault Systèmes produkty a řešení nejsou určeny pouze pro výrobce automobilové a letecké techniky, aktuálně je podporováno na 11 průmyslových oborů) definovat i jako aplikaci strategií a řešení k zlepšení veškerých procesů při realizaci výrobku ve všech jeho životních fázích. Jedná se tedy o jejich standardizaci, optimalizaci, racionalizaci a automatizace, zjednodušeně řečeno o jejich zkrácení a souběžnost. Ve všech průmyslových odvětvích hrají důležitou roli především tyto realizační procesy:

Spolupráce při návrhu a optimalizaci výrobku

Dassault Systèmes integrované 3D PLM řešení umožňuje spolupráce všech účastníků, kteří se podílejí na přípravě a realizaci výrobku, a to již v prvních fázích návrhu díky zajištěnému a bezpečnému přístupu k jeho 3D reprezentaci (digitálnímu prototypu) v průběhu celého jeho životního cyklu. To přináší mimo zřejmé výhody i např. až 30% redukci chyb v kusovnících a eliminaci nadbytečné práce na návrhu. PLM řešení umožňuje v této fázi opětovně použít již dříve získané vědomostí o výrobku, čili opětovně použít pro další úpravu dřívější osvědčený návrh nebo i proces. Další výhodou, které nabízené řešení umožňuje, je souběžný návrh, čili více konstruktérů může ve stejnou dobu současně pracovat na jedné sestavě budoucího výrobku, aniž by se navzájem omezovali nebo si vzájemně poškozovali svá návrhová data.

 • Vysavač
 • Podvozek
 • Porcelán

Nabídková řízení

Rozhodující fáze realizace výrobku pro úspěch obchodu. Cílem je přeměna nabídky v objednávku (a zisk zakázky), k tomu poslouží PLM nástroje pro analýzu požadavků zákazníka, posouzení rizik zakázky, následně pro vyhledání a opětovné použití osvědčených řešení a v důsledku pro rychlé a přesné stanovení nákladů a ceny.

Výroba a montáž

Díky aplikaci PLM řízení realizačních procesů může začínat výroba jednotlivých dílců postupně ještě před ukončením kompletního návrhu výrobku. PLM systém efektivně podporuje definici a plánování veškerých výrobních procesů a zdrojů, umožňuje simulaci výroby a tvorbu dokumentace výrobních a montážních procesů a samozřejmě zajišťuje vzájemnou spolupráci a výměnu informací mezi všemi účastníky pro zajištění požadované kvality výrobku.

Implementace a poprodejní servis

Vlastní implementace finálního výrobku má v oborech průmyslové výroby výrazný dopad a vliv na vztahy se zákazníky a jejich loajalitu. Aby i po uskutečnění obchodu byly nadále korektní a nebránily v dalších zakázkách, PLM řešení díky tomu, že vždy udržuje v systému aktuální a platná data výrobku a jeho konfigurací, umožňuje rychlou tvorbu vždy aktuální technické dokumentace, rychlou a komfortní tvorbu a údržbu výukových a školících materiálů. Důležitým aspektem efektivního řízení vztahů se svými obchodními partnery a zákazníky je jejich zpětná vazba z užívání výrobku, která bývá rozhodujícím impulsem (a požadavkem) na jeho další inovaci.

 • návrh kola DURATEC pomocí systému CATIA
 • Traktor
 • Sekačka

Základní pilíře DS integrovaného 3D PLM řešení pro průmysl

CATIA

 • pro návrh 3D virtuálního výrobku
 • komplexní 3D řešení pro návrh a inovaci výrobku s integrovaným prostředím pro modelování součástí, tvorbu sestav a generativních výkresů
 • pro tvorbu digitálního prototypu
 • pro analýzy a simulace.

Podporuje týmovou spolupráci a komunikaci mezi všemi účastníky návrhu. Umožňuje rychlé nasazení a osvojení systému, nabízí uživatelský komfort při jeho ovládání v rutinním režimu. 3D pro všechna průmyslová odvětví a výrobní organizace všech velikostí. více informací


ENOVIA

 • pro správu dat a řízení životního cyklu výrobku, integrující všechny disciplíny a jejich účastníky při 3D definici a realizaci inovovaného výrobku více informací


DELMIA

 • řešení pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat, vytvářet, monitorovat a řídit výrobní procesy více informací


SIMULIA

 • realistická simulace pro zajištění požadovaných vlastností a kvality výrobku více informací


3DVIA


DraftSight

 • bezplatný, profesionální produkt pro 2D CAD, založený na otevřeném obchodním modelu více informací


Přínosy integrovaného 3D PLM řešení pro průmysl

 • již ve fázi koncepčního návrhu výrobku a jeho analýzy lze poměrně přesně odhadnout, zda reálný výrobek bude ziskový
 • rychlá tvorba nabídky odpovídající požadavkům zákazníka a výběru strategie pro realizaci výrobku
 • spolupráce a komunikace nad 3D daty v reálném čase umožňující souběžné aktivity a účast dalších útvarů rozšířené organizace v procesech návrhu a technické přípravy výroby produktu, výsledkem pak je výrazné snížení počtu konstrukčních chyb a časový posun jejich detekce do počátečních etap životního cyklu výrobku
 • sdílení a synchronizace produktových, procesních a projektových dat a informací
 • vždy aktuální a kompletní sada výrobkových informací rozličných typů a formátů a vazeb mezi nimi napříč celou výrobní organizací pro zajištění shody shodu s počátečními požadavky na výrobek
 • správa struktury výrobku, jeho konfigurací a produktového portfolia pro zajištění shody výrobku s požadovanými standardy, normami a předpisy
 • efektivní řízení vztahů s dodavatelským řetězcem umožňující zapojení neomezeného počtu vybraných dodavatelů již v prvních fázích návrhu výrobku
 • redukce nákladů na servis a záruku díky vždy aktuálním výrobkovým datům a konfiguračním informacím, dostupnost vhodných náhradních dílů ovlivňuje rychlost opravy a spokojenost zákazníka
 • využití znalosti z předchozích nabídek umožňuje rychlou tvorbu přesného kusovníku jako základu procesu poptávkového a výběrového řízení

 

 • Microwave
 • Wookil macinery
 • Telefon

 • EXALEAD

  Překonání propasti mezi lidmi a světem dnešních technologií, jež mají podobu distribuovaných a...

  Více informací

 • DRAFTSIGHT

  DraftSight je bezplatný, profesionální produkt pro 2D CAD, založený na otevřeném obchodním modelu. Veřejná...

  Více informací

 • Škola PLM

  V seriálu "Škola PLM" se zaměřujeme na témata, které se stávají stále důležitějšími pro společnosti s...

  Více informací


Dále by vás mohlo zajímat

Zaujalo Vás naše nabízené řešení?

Neváhejte a kontaktujte nás.


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Navštivte 3DEXPERIENCE.cz

Jsme certifikovaným partnerem společnosti Dassault Systèmes

Certifikáty firmy Technodat

Vyjádření našich zákazníků

 • Letasol spol. s r.o.
  Michal Vondrák, vedoucí technologie LETASOL

  Rádi jsme upřednostnili novou moderní verzi CATIA V6, která nemá problém s načítáním dat z CATIA V5 a STEP. DELMIA pak už pro nás byla logickou volbou pro programování NC obráběcích strojů, protože jakákoliv změna na modelu se ihned promítne do obráběcích cyklů.

 • Linaset a.s.
  Mgr. Jiří Zaoral, vedoucí OTŘ v Linaset

  Nyní, po zavedení řešení ENOVIA SmarTeam, je dokumentace zcela jednoznačná, vždy schválená a tedy aktuální a platná, existuje její jednoznačně daná struktura a všichni účastníci projektu vědí, kde mají co hledat a kde co ukládat a v jaké (standardizované) podobě.

Nejnovější reference

 • RUBENA a.s. logo

  "Zásadní výhoda oproti Creo má pro nás CATIA v modulu Generative Shape Design, kde tvorba ploch a orientace v modelovém stromě je jednodušší a intuitivnější než v Creo a CATIA zvládne složitější plochy lépe." Michal Novák, RnD Bicycle Tyres and Tubes, Rubena a.s.

 • SYSCAE s.r.o. n logo

  Společnost SYSCAE vznikla v roce 1986 a věnovala se od svého založení návrhu a implementaci CAD/CAM/CAE, PDM/PLM řešení a konstrukčním pracím.