ELCAD/AUCOPLAN

Modulární elektro-systém pro široké použití ve strojírenství, potravinářství, energetice, petrochemii …

ELCAD/AUCOPLAN - logo

ELCAD/AUCOPLAN je elektro CAD/CAE systém od hannoverské firmy AUCOTEC AG. Jeho úkolem je pomoci projektantovi při bezchybném zpracování běžné i speciální elektro a MaR dokumentace a osvobodit ho od manuální a chybné práce. Výsledkem je snížení času na tvorbu, změnu a následné udržování dokumentace.
ELCAD/AUCOPLAN nabízí při zpracování projektu běžné i naprosto speciální funkce, jejichž dostupnost je umožněna vlastnictvím odpovídajících modulů. Systém slouží především pro detailní zpracování elektro-projektu (vícepólový rozložený způsob zakreslení) a je možné ho aplikovat na projekty z různých oborů. Nejčastější využití nachází v automatizaci, silnoproudé elektrotechnice, energetice, MaR apod. Jeho velkou užitnou hodnotu je možnost logického zpracování elektro i MaR dokumentace v jednom systému.

 

Zařazení systému v oblasti elektro CAE produktů

ELCAD/AUCOPLAN má databázové jádro a modulární architekturu. Svými parametry (vlastnosti, rozhraní, komunikace s jinými aplikacemi, cena apod.) se řadí do střední a vyšší třídy CAE systémů. Výrobce nabízí několik předpřipravených sestav a celou řadu doplňujících modulů čímž je dosažena velká variabilita při nasazení systému za optimální cenu. Díky této modularitě je systém určen pro široké spektrum uživatelů. Další informace viz Nabízené sestavy.

Otevřenost a individuální přizpůsobení systému

ELCAD/AUCOPLAN je otevřený systém a to nejenom směrem k jiným aplikacím, ale i pro přizpůsobení (customizaci) požadavkům uživatele. Způsob zpracování projektu a vzhled dokumentace je možné upravit dle zvyklostí nebo interních předpisů uživatele čímž se dokumentace od různých uživatelů mohou značně lišit.
ELCAD/AUCOPLAN se opírá o běžné mezinárodní normy a svými možnostmi v úpravách vzhledu grafiky ho lze aplikovat prakticky na jakoukoli normu. Výsledkem této otevřenosti je jeho používání prakticky po celém světě. Z historického hlediska je obzvláště oblíbený a používaný u velkých nadnárodních firem, které pomocí jednoho systému mohou zpracovat dokumentaci pro zakázku do jakékoli části zeměkoule. Samozřejmě k tomu přispívá i jednoduché vytvoření různých jazykových variant dodávané dokumentace. Na území ČR a SR se ELCAD/AUCOPLAN používá již od 80. let minulého století.

Standardem u firem rozličných velikostí

ELCAD/AUCOPLAN je standardem nejenom u velkých nadnárodních firem (Siemens, ABB, Continental, ALSTOM, RWE, BP...) s dosahem prakticky kdekoli, ale i u středních a malých firem s orientací na danou zemi či region. Vzhledem k široké nabídce předpřipravených sestav je používán i nejmenšími uživateli neboť cenově a funkčně zdatně konkuruje systémům z nižší třídy.
ELCAD/AUCOPLAN prošel během svého již více než 20-ti letého vývoje řadou změn, které jsou důsledkem požadavků zákazníků a samozřejmě také vývoje na poli IT. V určitých oborech nebo u některých uživatelů se z tohoto systému učinit standard pro zpracování elektro dokumentace.

Dále by vás mohlo zajímat