3DVIA Composer

Přidejte novou dimenzi komunikaci o výrobku!

3DVIA Composer je autorský nástroj pro efektivní tvorbu efektní výrobkové (ve smyslu průvodní) technické dokumentace a živých webových prezentací výrobku a rovněž i pro podporu komunikace všech zúčastněných nad 3D reprezentací budoucího výrobku ve všech etapách jeho realizace.

Vytvářejte, aktualizujte a rozšiřujte informace o výrobku jinak a lépe

3DVIA Composer umožňuje opakované využití stávajících 3D konstrukčních dat pro rychlou tvorbu a aktualizaci vysoce kvalitní výrobkové dokumentace, a to včetně technických ilustrací, animací a interaktivních 3D zážitků.

Díky využití možností a síly 3D, můžete snadněji, jasněji a srozumitelněji komunikovat o vašem výrobku s vašimi zákazníky, partnery a zúčastněnými stranami, aby lépe porozuměli komplexním informacím.

3DVIA Composer umožňuje vytvářet průvodní dokumentaci k výrobku souběžně s procesem jeho návrhu, a tím podstatně zkracuje dobu jeho ucvedení na trh a díky asociativitě mezi dokumentací a 3D modelem minimalizuje náklady spojené s případným přepracováním dokumentace při změně konstrukce.

3DVIA Composer se snadno učí a používá a je ideálním doplňkem k aplikacím pro tvorbu obsahu, jako jsou Microsoft Office, PDF a HTML, které již důvěrně znáte.

Seznamte se s praktickým využitím řešení v různých etapách vývoje životního cyklu výrobků

Interaktivní dokumentace ve 3DVIA Composer při návrhu i realizaci výrobku

3DVIA Composer je ve společnosti Hofmeister stoprocentně využíván

"V současné době, po dvou letech rutinního nasazení, kdy ho obsluhuje jeden vyčleněný specialista, který není strojař, ale spíše grafik a střihač videa, využíváme 3DVIA Composer v následujících oblastech:

 • tvorba tištěných ilustrovaných prospektů
 • tvorba manuálů s názornými animacemi, publikaci přikládáme do balení našeho produktu ve formě CD-ROM a v provedení (ve vrstvách) jednak interaktivních animovaných scén, kdy daná scéna názorně popisuje, jak postoupit do scény následující, dále v provedení běžného videa se sekvencemi scén (pro případ, kdy uživatel nechce nebo nemá možnost používat volný 3DVIA Composer Player) nebo i ve formátu HTML pro prohlížení v rámci webového prohlížeče
 • tvorba interaktivního návodu ve stylu komiksu ve 3D PDF formátu (export z 3DVC a následná editace - aranže - v Adobe Acrobat Editoru)
 • tvorba animované demonstrace funkce upínacího přípravku
 • tvorba firemní prezentace (videa demonstrující naše výrobky: jak např. vyrábíme plátkové nástroje) pro exkurze (firemní otevřené dny, školní exkurze, ...)
 • tvorba marketingových publikací, zákazník se na přiloženém CD-ROM s návodem může seznámit i s další, hodnotnější verze výrobku, např. že existuje i verze skříně s dálkovým ovládáním uzamykání
 • tvorba marketingových materiálů (prezentací) pro podporu obchodních partnerů (např. pro oborové veletrhy)
 • tvorba animovaných návodů k použití a servisních manuálů jako placená služba k zakázkové výrobě (např. jako součást vývoje, výroby a dodávky speciálních plech-opracujících strojů na zakázku)"

Ing. Petr Štípek, vedoucí engineeringu HOFMEISTER s.r.o.: 3DVIA Composer je ve společnosti Hofmeister stoprocentně využíván

3DVIA Composer R2014x

3DVIA Composer R2014x factsheet

Na YouTube kanálu 3DEXPERIENCEcz můžete shlédnout video s českými popiskami

3DVIA Composer: Základ pro technickou komunikaci ve 3D

Dewoitine D520 in 3DVIA Composer!

3DVIA Composer u našich zákazníků

Soubory ke stažení

Kontaktujte násPoložky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Jsme certifikovaným partnerem společnosti Dassault Systèmes

Certifikáty firmy Technodat

Vyjádření našich zákazníků

 • DURATEC
  Milan Duchek
  jednatel společnosti DURATEC, která je výrobcem rámů i kompletních bicyklů

  3DVia Player /Composer dnes tvoří neodmyslitelnou složku ve výrobě kompozitových rámů, který se skládá z několika stovek střihů. Pracovníkovi pokládající jednotlivé střihy je 3DVia Player neocenitelným pomocníkem. Pracovní návody a postupy by nebylo možné jinak zachytit a přenést do vlastní výroby. Na konstrukci a na celé vývojové oddělení jsou kladeny vysoké nároky na výstupy vhodné i pro marketing. Výrobce vždy musí zákazníkovi technicky podat informace tak, aby je byl schopen pochopit. Díky aplikaci 3DVIA Composer dnes dokážeme velmi efektivně uplatnit výstupy z vyspělých 3D technologíí, do kterých jsme v poslední době investovali nemalé finanční prostředky.


 • HOFMEISTER
  Ing.Petr Štípek
  vedoucí oddělení engineeringu ve společnosti HOFMEISTER s.r.o., která se zabývá především výrobou standardních a speciálních řezných nástrojů

  Společnost Hofmeister s.r.o. se rozhodla pořídit produkt 3DVIA Composer na základě dlouhodobého testování ve spolupráci s firmou Technodat CAE-systemy s.r.o. Přínosy tohoto produktu vidíme v současné době především ve dvou oblastech. V první řadě jde o tvorbu zákaznické dokumentace se zaměřením na interaktivní 3D obsah (karusel) nebo pro tvorbu statických obrázků – k dispozici je celá řada možností zobrazení modelů včetně rozložených pohledů pro katalogové listy. Druhou oblastí, kde vidíme přínos této aplikace je zpřístupnění 3D dat napříč společností, především v oddělení obchodu a marketingu.

Nejnovější reference

 • RUBENA a.s. logo

  "Zásadní výhoda oproti Creo má pro nás CATIA v modulu Generative Shape Design, kde tvorba ploch a orientace v modelovém stromě je jednodušší a intuitivnější než v Creo a CATIA zvládne složitější plochy lépe." Michal Novák, RnD Bicycle Tyres and Tubes, Rubena a.s.

 • SYSCAE s.r.o. n logo

  Společnost SYSCAE vznikla v roce 1986 a věnovala se od svého založení návrhu a implementaci CAD/CAM/CAE, PDM/PLM řešení a konstrukčním pracím.

Aktuality

Další aktuality

Vyjádření našich zákazníků

 • Evektor, spol. s r.o.
  Ing. Václav Zajíc, výkonný ředitel v Evektor

  A jaká je role Technodatu při vývoji letounu EV-55 a obecně při vývojových a konstrukčních aktivitách Evektoru? Technodat je dlouhodobým a spolehlivým partnerem společnosti Evektor v oblasti dodávek a podpory již výše zmíněných produktových řešení Dassault Systèmes pro 3D návrh a optimalizaci výrobků (CATIA V5) a následně pro správu a řízení veškerých produktových informací a realizačních procesů (ENOVIA SmarTeam).

 • FLTC Europe, a.s.
  Vladimír Dobruš, předseda představenstva FLTC Europe, a.s.

  Pro mě osobně je Technodat zárukou solidnosti, odbornosti a důvěry a může nám i v budoucnu v mnoha oblastech pomoci. V Technodatu vždy jednáme se správnými lidmi, našli jsme s nimi společnou řeč.